Laptop typen

De reguliere stageperiodes vindt u hieronder. Stageplaatsen kunnen aangemeld worden via stage.hogeschool@aeres.nl. De stagecoördinator en onze studenten worden over de aangemelde stageplaats geïnformeerd.

Halfjaarstage

  • Studenten van de opleiding Toegepaste Biologie volgen een halfjaarstage van april leerjaar 2 tot aan november leerjaar 3.
  • Studenten van de studies Biologie voeding & gezondheid en Geo, Media & Design volgen een halfjaarstage van augustus/september tot januari/februari in leerjaar 3.

Buitenlandstage

  • Toegepaste Biologie, Biologie voeding & gezondheid en Geo, Media & Design volgen een buitenlandstage van 10 weken tussen april en juli in leerjaar 3.

Bedrijfsopdracht

(is ongeveer hetzelfde als de afstudeerstage)

  • Studenten volgen een afstudeerstage van 3 maanden in leerjaar 4. Dit kan gekoppeld worden aan een afstudeeropdracht. In dat geval betreft het een periode van een halfjaar.