AHWpro Online begeleiden van groepen en individuen

AHpro - Nascholingen voor professionals

Technologische ontwikkelingen veranderen de wereld razendsnel. Maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, energietransitie en de coronacrisis hebben veel invloed op de samenleving. In veel sectoren is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen voor werkenden en organisaties. Tegelijkertijd zijn steeds meer werkgevers en werknemers gemotiveerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Er is dus steeds meer aandacht voor een leven lang ontwikkelen.

Aeres Hogeschool biedt (online) cursussen en trainingen aan voor mensen en organisaties die zich willen laten bij- en nascholen. Ons aanbod richt zich op alles wat te maken heeft met ‘ondernemen, bedrijfskunde, dier & voedsel binnen de agrosector’ en ‘food, nature & urban green’. Actuele thema’s zijn onder andere: verduurzaming, energietransitie, technologische innovatie en herstel van biodiversiteit. Daarnaast bieden wij ook maatwerktrajecten en incompany trainingen.

We komen graag met u in contact om samen te kijken hoe we uw opleidingsvraag kunnen invullen.

Didactiek & Pedagogiek

AHWpro Gastdocent in onderwijs en bedrijfsleven

Of je nu in het onderwijs studenten of leerlingen opleidt, of je in een organisatie bezighoudt met het opleiden of begeleiden van medewerkers: AHpro verzorgt vaste programma's en maatwerk om je didactisch en pedagogisch op weg te helpen. Kenniscreatie en intervisie zijn onze speerpunten. Wij werken met professionele leeromgevingen waarin mensen van elkaar leren. 

Leiderschap & Onderzoek

AHWpro Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Leidinggevenden hebben regelmatig te maken met veranderingen in hun organisatie. Wij begeleiden leidinggevenden in het versterken van henzelf en het leidinggeven aan die verandering.

In het domein onderzoek leren wij docenten kleinschalig praktijkonderzoek te doen om meer zicht te krijgen op hun (onderzoeks)vragen. 

Coaching en Presenteren

AHWpro Begeleiden van startende leraren 1

Als lerarenopleiders zijn we gespecialiseerd in het opleiden, begeleiden én coachen van leraren in het beroepsonderwijs. Wij profileren ons met kleinschaligheid en individueel contact.

Ook kun je hier ook het aanbod vinden voor presentatievaardigheden: hoe sta je voor een groep? Hoe geef je goede prestaties en maak je contact met de groep?

Vaknascholingen

AHWpro Responsief Leiderschap

De praktijk is betekenisgevend voor ons onderwijs. Daarom leggen we in het beroepsonderwijs steeds de verbinding tussen het vakgebied en het onderwijs (didactiek en pedagogiek). AHpro ontwikkelt en verzorgt trainingen en opleidingen op een aantal specialistische gebieden binnen de groene, consumptieve en diensten & producten sector. 

Diversiteit & Internationalisering

AHWpro Begeleiden van vmbo studenten bij hun stage

Mensen en organisaties verbinden in een multiculturele maatschappij en een internationale samenleving: dat is niet ingewikkeld maar ’t gaat ook niet vanzelf. AHWpro verzorgt cursussen en workshops voor iedereen die individueel of in organisatieverband te maken heeft met multiculturele contacten.

Maatwerk

AHWpro Online begeleiden van groepen en individuen

AHWpro verzorgt maatwerk binnen de hiervoor genoemde thema's. Graag gaan we in gesprek over een passende oplossing voor leervragen binnen uw organisatie. Neem contact met ons op en stel uw vraag: we denken graag mee!