Kosten en financiering

Collegegeld 

De hoogte van je collegegeld wordt vastgesteld door DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. Het collegegeld voor studiejaar 2017-2018 bedraagt:

Wettelijk collegegeld € 2.006,-
Instellingscollegegeld € 6.580,- 
Master in Dronten € 9.767,-  

Hoe wordt de hoogte van het collegegeld bepaald?

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding bij Aeres Hogeschool, betaal je jaarlijks collegegeld. In de meeste gevallen is dat het wettelijk vastgestelde collegegeld. In sommige gevallen moet je instellingscollegegeld betalen. Bijvoorbeeld wanneer je een tweede bachelor- of masteropleiding volgt of als je uit een niet-EER-land komt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Hoogte instellingscollegegeld

Het College van Bestuur van Aeres Hogeschool stelt jaarlijks de hoogte van het instellingscollegegeld vast. Voor studenten die volgens de wet instellingscollegegeld moeten betalen, ontvangt Aeres Hogeschool geen rijksbijdrage. Uitgangspunt voor de hoogte van het instellingscollegegeld is het jaarlijkse wettelijk collegegeld, verhoogd met de rijksbijdrage die de hogeschool in dit geval niet ontvangt. Om de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te houden, streeft Aeres Hogeschool naar zo laag mogelijke tarieven. Voor de niet bekostigde Internationale Masteropleiding op de locatie Dronten geldt een collegegeld van € 9.767,-.

Een tweede opleiding of extra vakken volgen

Tijdens je bachelor of master mag je vakken volgen van een andere opleiding. Ook is het mogelijk om een tweede opleiding ernaast doen. Zolang je nog geen diploma hebt behaald, hoef je in deze gevallen geen extra collegegeld te betalen. Je betaalt dan alleen het wettelijk collegegeld voor je eerste bachelor of master. Dit geldt trouwens alleen wanneer je een tweede bachelor of master in het onderwijs volgt. Maar dan mag je nog geen diploma behaald hebben in één van deze richtingen.

Financiering

Tegemoetkoming in studiekosten

 • Studiefinanciering/studievoorschot: hier kom je voor in aanmerking als je een voltijd hbo-opleiding gaat volgen en jonger bent dan 30 jaar.
 • Extra jaar studiefinanciering/studievoorschot: als je een opleiding in het hoger onderwijs hebt afgerond en daarna een lerarenopleiding (kopopleiding) gaat doen. Let op: studenten die in het studiejaar 2015-2016 zijn gestart met een hbo- of wo-opleiding en daarna een kopopleiding willen volgen, krijgen te maken met het nieuwe leenstelsel.
 • Tegemoetkoming leraren: als je een (deeltijd)lerarenopleiding gaat volgen die opleidt tot een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid.
 • Lerarenbeurs: als je al leraar bent en een bachelor- of masteropleiding gaat volgen.

Aanvragen doe je via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden op www.duo.nl.

Goed om te weten: van studiefinanciering naar studievoorschot

De overheid heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs. Dit betekent dat er vanaf 2015 nieuwe regels gelden voor de tegemoetkoming van de studiekosten voor voltijd bachelorstudenten. Hier lees je meer over op de website van Startstuderen.nl of DUO.

Betalen van collegegeld: Digitale machtiging via Studielink

Voor de incasso van het collegegeld maakt Aeres Hogeschool gebruik van een digitale machtiging in Studielink. Na je (her)inschrijving kun je via Studielink de digitale betaling van je collegegeld regelen. Zorg ervoor dat je de betaling zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus van het studiejaar geregeld hebt.

 • Om een digitale machtiging via Studielink af te kunnen geven, moet de betaling gedaan worden vanaf een rekening uit een SEPA land.
 • Digitaal betalen gaat het eenvoudigst als je zelf een machtiging afgeeft. Betaling door ouders of derden is ook mogelijk. Betaling door een bedrijf of organisatie (werkgever) is niet mogelijk.
 • Bij betaling door derden blijf je zelf verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling. Je kunt alleen starten/verder studeren als je tijdig aan je betaalverplichting hebt voldaan.
 • Bij betaling in termijnen moet je €24,- administratiekosten betalen. Deze administratiekosten worden éénmalig toegevoegd aan de eerste van de zeven termijnen.

Digitale machtiging via studielink: wat moet ik doen?

Invullen van de betaalgegevens wanneer de optie "Voer je betaalgegevens in" zichtbaar is onder "Mijn To Do lijst". Je kunt je betaalgegevens als volgt invoeren:

 • Log in op Studielink;
 • Klik onder "Mijn To Do lijst" op de optie "Voer je betaalgegevens in";
 • Volg de instructie die in Studielink worden aangegeven, beantwoordt de vragen en vul de gevraagde gegevens in;
 • Bevestig de betaalgegevens.;
 • De betaalgegevens worden nu verstuurd naar Aeres Hogeschool.

Afhandelen van de digitale machtiging

Kijk hieronder bij de optie die op jou van toepassing is om te zien hoe je je digitale machtiging afhandelt.

Ik betaal zelf mijn collegegeld
Wanneer de optie "Bevestig je digitale machtiging" zichtbaar is onder "Mijn To Do lijst" kun je als volgt de digitale machtiging bevestigen:

 • Log in op Studielink;
 • Klik onder "Mijn To Do lijst" op de optie "Bevestig je digitale machtiging";
 • Controleer de betalingsgegevens en bevestig de machtiging.
 • De machtiging wordt nu verstuurd naar Aeres Hogeschool.

Iemand anders betaalt mijn collegegeld
Als iemand anders jouw collegegeld betaalt, houd dan rekening met de volgende zaken:
Je dient het e-mail adres van de betalende persoon in te vullen in Studielink. Deze persoon ontvangt daarna een email met instructies van Studielink. Degene die jouw collegegeld gaat betalen moet inloggen met DigiD om de digitale machtiging te bevestigen. Als de betreffende persoon geen DigiD-account heeft, moet hij/zij dit eerst aanvragen en activeren.

 • Let op: Jouw digitale machtiging is pas afgegeven als je een bericht hebt ontvangen dat de machtiging bevestigd is.
 • Door de digitale machtiging te bevestigen ga je akkoord met de voorwaarden voor incasso en geef je Aeres Hogeschool toestemming om het collegegeld te incasseren van de opgegeven bankrekening.