Kosten en financiering

Collegegeld 

De hoogte van je collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door DUO.

  2017 - 2018 2018 - 2019
Wettelijk collegegeld € 2.006,- € 2.060,-
Instellingscollegegeld € 6.580,- € 6.757,-
Instellingscollegegeld Master Agribusiness Development    € 10.029,- 

Hoe wordt de hoogte van het collegegeld bepaald?

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding bij Aeres Hogeschool, betaal je jaarlijks collegegeld. In de meeste gevallen is dat het wettelijk vastgestelde collegegeld. In sommige gevallen moet je instellingscollegegeld betalen. Bijvoorbeeld wanneer je een tweede bachelor- of masteropleiding volgt of als je uit een niet-EER-land komt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Hoogte instellingscollegegeld

Het College van Bestuur van Aeres Hogeschool stelt jaarlijks de hoogte van het instellingscollegegeld vast. Voor studenten die volgens de wet instellingscollegegeld moeten betalen, ontvangt Aeres Hogeschool geen rijksbijdrage. Uitgangspunt voor de hoogte van het instellingscollegegeld is het jaarlijkse wettelijk collegegeld, verhoogd met de rijksbijdrage die de hogeschool in dit geval niet ontvangt. Om de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te houden, streeft Aeres Hogeschool naar zo laag mogelijke tarieven.

Collegegeld tweede opleiding

Heb je op of na 1 september 1991 al een (hbo-)bachelordiploma of doctoraaldiploma behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe bachelor, dan geldt het instellingstarief. Behalve als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen. Dan betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. 

Ben je momenteel bezig met een bacheloropleiding en begin je daarnaast in 2017-2018 met een tweede bacheloropleiding? Dan betaal je het wettelijk tarief als je voor deze tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijft staan. Onderbreek je deze opleiding dan betaal je het instellingstarief.

Halvering collegegeld

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018/19 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Financiering

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten:

Aanvragen doe je via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Betalen van collegegeld: Digitale machtiging via Studielink

Voor de incasso van het collegegeld maakt Aeres Hogeschool gebruik van een digitale machtiging in Studielink. Na je (her)inschrijving kun je vanaf 1 juni via Studielink de digitale betaling van je collegegeld regelen. Zorg ervoor dat je de betaling zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus voor het studiejaar geregeld hebt.

  • Om een digitale machtiging via Studielink af te kunnen geven, moet de betaling gedaan worden vanaf een rekening uit een SEPA land.
  • Digitaal betalen gaat het eenvoudigst als je zelf een machtiging afgeeft. Betaling door ouders of derden is ook mogelijk. Betaling door een bedrijf of organisatie (werkgever) is niet mogelijk.
  • Bij betaling door derden blijf je zelf verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling. Je kunt alleen starten/verder studeren als je tijdig aan je betaalverplichting hebt voldaan.
  • Bij betaling in termijnen moet je €24,- administratiekosten betalen. Deze administratiekosten worden éénmalig toegevoegd aan de eerste van de zeven termijnen.

Digitale machtiging via studielink: wat moet ik doen?

Invullen van de betaalgegevens wanneer de optie "Voer je betaalgegevens in" zichtbaar is onder "Mijn To Do lijst". Je kunt je betaalgegevens als volgt invoeren:

  • Log in op Studielink;
  • Klik onder "Mijn To Do lijst" op de optie "Voer je betaalgegevens in";
  • Volg de instructie die in Studielink worden aangegeven, beantwoordt de vragen en vul de gevraagde gegevens in;
  • Bevestig de betaalgegevens.;
  • De betaalgegevens worden nu verstuurd naar Aeres Hogeschool.

Meer informatie: Uitgebreid stappenplan over het afhandelen van de digitale machtiging