Dienstverlening en Producten multimedia design tekenen

Studeren met een functiebeperking

Aeres Hogeschool vindt dat een functiebeperking je niet mag belemmeren in je studieloopbaan. Daarom bieden we voor de studenten die het nodig hebben extra begeleiding, aandacht en voorzieningen, zodat zij hun studie met zo min mogelijk obstakels kunnen volgen. Aeres Hogeschool heeft als doel een student met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk te maken, tijdens én na de studie.

Met wat extra ondersteuning en begeleiding kunnen de meeste studenten hun studie met goed vervolg en in een ‘acceptabele’ studieduur volbrengen. Het gaat hierbij om studenten die een functiebeperking of chronische ziekte hebben, maar ook studenten die om andere redenen belemmeringen ondervinden bij het studeren.

Meer informatie

Voorafgaand aan je studie vragen we je om aan te geven of je mogelijke studiebelemmeringen voorziet. Zo kunnen we bijtijds maatregelen nemen. Vragen over de mogelijkheden kun je stellen aan de contactpersoon bij de faculteit:

Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)

Je kunt over studeren met een beperking ook altijd contact opnemen met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)