hbo studie Varkens en pluimveehouderij Aeres Hogeschool Dronten

Het Varkens- en pluimveebedrijf (Coöperatief Veredelings- en Demonstratie Bedrijf (CVDB)) is een intensief veehouderijbedrijf. Het bestaat uit een gesloten varkensbedrijf (40 zeugen) en een open veehouderij met ongeveer 280 mestvarkens, 1000 leghennen en 40 ooien. Het studentbedrijf wordt mede gerund door studenten. Jaarlijks nemen vijf studenten plaats in het dagelijkse bestuur. De studenten lossen de bedrijfskundige vraagstukken op aan de hand van opgedane kennis in de studie. Een jaar ervaring opdoen bij het Varkens- en pluimveebedrijf is intensief, maar ook bijzonder nuttig en leerzaam. De studenten werken bijvoorbeeld aan vaardigheden zoals netwerken, samenwerken en kostenbeheersing. Daarnaast vinden potentiële werkgevers bestuurlijke ervaring erg interessant!

Nieuwe pluimveestal

Op het terrein van Aeres Farms staat sinds zomer 2017 een nieuwe pluimveestal die ontworpen is volgens de richtlijnen Beter Leven Keurmerk 3 sterren. De stal voldoet hiermee aan de meest strenge eisen die de Dierenbescherming stelt aan dit keurmerk. Studenten van de hogeschool waren nauw betrokken bij het ontwerp van de nieuwe faciliteiten, zij runnen onder meer deze pluimveestal met ruimte voor 1.000 leghennen.

Een aantal speerpunten was voor de studenten van groot belang: goede mogelijkheden voor praktijkleren en praktijkonderzoek en maatschappelijk verantwoord. Zo is de nieuwe pluimveestal ontworpen op basis van de criteria die d.e Dierenbescherming aan het 3 sterren keurmerk Beter Leven voor leghennen stelt. Eisen van dit keurmerk zijn onder andere daglicht in de stal, een overdekte uitloop en ruimte voor 6,7 hennen per vierkante meter.

Het uitvoeren van diverse onderzoeken aan duurzaamheidsopgaven door studenten is belangrijk voor de hogeschool, daarom is de stal in vier afdelingen van elk 250 kippen gesplitst. Verder heeft de stal een leslokaal en een bezoekersruimte waar eieren verkocht worden.

In de nieuwe stal wordt ook onderzoek gedaan naar alternatieve eiwitbronnen in pluimveevoer, maar ook de mogelijkheden van insecten in veevoer en Europees geteelde soja worden onderzocht. De nieuwe stal is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het bedrijfsleven.

Polderporque

Polder-Porque.com is het eerste student-leerbedrijf in Nederland wat online het eigen varkensvlees vermarkt! Onder de vlag van Aeres Hogeschool runnen studenten het bedrijf. De varkens zijn afkomstig van het eigen varkens- en pluimveebedrijf. De afzet ligt geheel in eigen handen: transparant en duurzaam!