Naast dat je een landschap inricht en onderhoudt, is het ook noodzaak om mensen actief te betrekken. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er professionals nodig die mensen hierin begeleiden of nieuwe media inzetten om dit te bereiken. De studies die onder dit interessegebied vallen, leiden je daar in op. Hieronder vallen de studies: