Senior onderzoeker & Lector Precisievoeding Rundvee

Schothorst Feed Research in Lelystad en Aeres Hogeschool Dronten voelen zich uitgedaagd door de ontwikkelingen in de veehouderij en willen een samenwerking aangaan op het gebied van veevoeding. De partners willen stappen zetten om te komen tot een vorm van precisie veevoeding die antwoord geeft op de uitdagingen van deze tijd. 

Aeres Hogeschool Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2100 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.
De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de ‘Economy of Life’. Daarin gaat het om ‘samen leven’ in de ware zin van het woord. Niet ‘hebben en moeten’, maar ‘zijn en mogen’ vormen de kern van het leven. ‘Rentmeesterschap’ is hierbij een begrip. We zijn benieuwd hoe jij hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in uw motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

Schothorst Feed Research is een onafhankelijk internationaal opererend bedrijf, dat kennis genereert op het gebied van de diervoeding en deze kennis en kunde middels producten en diensten vermarkt. 
Schothorst Feed Research levert een bijdrage aan de productie van voedsel van dierlijke oorsprong door samen met haar klanten veevoedkundige kennis te ontwikkelen en te implementeren zodat deze klanten concurrerend, veilig en maatschappelijk verantwoord voer kunnen produceren. Productie en economisch resultaat staan voorop, maar er is er ook veel aandacht voor diergezondheid, welzijn, antibioticareductie en milieuzorg. Kernwaarden hierbij zijn innovatief, deskundig, onafhankelijk, ondernemend en proactief.

De samenwerking tussen Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten is gebaseerd op een dynamisch, wederzijds leerproces en draagt bij aan de inhoud en de vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van veevoeding. Om de samenwerking verder inhoud te geven zijn Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten op zoek naar:

 

Senior onderzoeker (0,5fte) & Lector Precisievoeding Rundvee (0,5 fte) 

Heeft u de kwaliteiten die bijdragen aan de ambities van Schothorst Feed Research én Aeres Hogeschool Dronten, dan maken we graag kennis met u. 

Korte inhoudelijke toelichting

Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten hebben voor hun samenwerking drie vraagstukken geïdentificeerd: precisie veevoeding, diergezondheid en milieuzorg.
De ontwikkelingen op het gebied van IT/sensortechniek, dataverzameling en de kennis van energie en eiwitbehoefte van hoog productieve dieren, in combinatie met kennis van zowel verteringseigen-schappen van grondstoffen als stofwisseling, maken het mogelijk om dieren meer en meer individueel te voeren. Digitaal parameters verzamelen en interpreteren over voeding, productie, gezondheid en welzijn biedt kansen voor optimaliseren van de nutriëntenbenutting en dus ook voor rendementsverbetering en voorkomen van voedingsstoornissen.

De maatschappelijk wens is het gebruik van medicijnen, met name antibiotica, in de veehouderij te reduceren. Daardoor ontstaat een toenemende behoefte én druk om vanuit de voeding de gezondheid van dieren blijvend te verbeteren, al dan niet met additieven. De vraag is wat de mogelijkheden op dit gebied zijn. 

Het derde aandachtsgebied is de milieubelasting van de veehouderij waardoor het draagvlak in de maatschappij voor de diverse veehouderij-sectoren afneemt. Met uitgebalanceerd voer en de 
introductie van kringlopen kan de belasting van de veehouderij op het milieu worden gereduceerd. De vraag is welke bijdrage de veevoeding kan leveren aan het verminderen van ongewenste excreties en het wegnemen van overlast.

De lector schrijft in het eerste jaar een bij deze opgaven passend lectoraatsplan. Realiseren van financiële dekking van het lectoraat door middel van subsidies en projecten is een voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het eerste jaar.

De functie Senior onderzoeker omvat:

 • Het ontwikkelen en aansturen van onderzoek naar voederprogramma’s die afgestemd zijn op het productiedoel, leeftijd en lactatiestadium, waarbij voeding en nutriëntenbehoefte geïntegreerd wordt met informatie verkregen uit sensortechnologie, biomarkers, als ook management informatie en data analyse.
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het melkveeonderzoek van Schothorst Feed Research in de breedste zin, met de verwachting dat de lector een internationaal boegbeeld wordt voor het toegepast melkveevoedingsonderzoek van SFR en de Aeres Hogeschool Dronten.
 • Leveren van een bijdrage aan kennisoverdracht op het gebied van melkvee(voeding) naar klanten van Schothorst Feed Research.

 

De functie Lector omvat:

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en concepten op het gebied van de rundveevoeding, door samen met Schothorst Feed Research, Aeres Hogeschool Dronten en innovatieve bedrijven en/of andere kennisinstituten praktijkgericht onderzoek, uit te voeren.
 • Verbinden van resultaten van het praktijkgerichte onderzoek met het bedrijfsleven en het onderwijs door het ontwikkelen van vormen van kennisoverdracht en curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis in uiteenlopende media.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.

 

Voor beide functiegebieden geldt

 • Acquireren van onderzoeksopdrachten, consultancy en opleidingsopdrachten voor Schothorst Feed Research (Rundvee ) en voor Aeres Hogeschool  Dronten.
 • Onderhouden en uitbreiden van een relevant nationaal en internationaal netwerk.

 

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerd academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis van het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten bij het verbeteren van hun professionele competenties.
 • U bent een netwerker. U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van de rundveeveevoeding en goede (inter-)nationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten.
 • U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren, leiding te geven en innovatieve projecten te implementeren,
 • U bent een verbinder, u beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden,
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Ons aanbod:

Een dynamische functie bij twee organisaties die volop in beweging zijn. 
Het inspirerende van het werken voor een hogeschool is dat u altijd verder kunt kijken dan uw eigen vakgebied. Er zijn volop mogelijkheden om te ontplooien in onderzoek en onderwijs, samen met studenten, collega’s en het bij het lectoraat passend netwerk. 
Het inspirerende van het werk bij Schothorst Feed Research is dat u met een team van gedreven onderzoekers, laboranten en dierverzorgers een bijdrage levert aan innovatief onderzoek en kennisontwikkeling, en de verdere (inter-)nationale expansie van een reeds 80 jaar bestaand bedrijf. 

Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de cao hbo (minimaal € 4.972,51 en maximaal € 6.940,60 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).  De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. De kandidaat wordt in overleg benoemd bij beide of één van de genoemde instellingen.

Interesse?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de heer Ir. P.L. Roosenschoon, directeur Schothorst Feed Research B.V. of Dr. Ir. C.G. Kocks, teamleider Praktijkgericht Onderzoek, Aeres Hogeschool Dronten.
U kunt uw belangstelling inclusief cv mailen naar de heer Ir. P.L. Roosenschoon, via het mailadres: LRoosenschoon@schothorst.nl en/of mevrouw drs. H.P. de Vlieger, directeur Aeres Hogeschool, via het mailadres: vacature.hogeschool.dronten@aeres.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.