Lector Plant en Gezondheid

De regio Noord-Holland Noord heeft van oudsher veel zaadveredelingsbedrijven en productietuinbouw. Het niveau van expertise in de bedrijven is hoog. Teneinde deze expertise op niveau te houden en in de nationale en internationale markt een koploperspositie te behouden hebben ondernemers, dienstverlenende en ondersteunende partijen geïdentificeerd dat er behoefte is aan een bundeling van krachten op het gebied van praktijkonderzoek.
Aeres Hogeschool Dronten, Clusius College, Seed Valley, de Rabobanken in Noord-Holland Noord en GreenPort Noord-Holland Noord gaan een samenwerking aan op het gebied van praktijkonderzoek teneinde een lectoraat Plant & Gezondheid te realiseren.
De focus van het lectoraat is de plant in de voedingstuinbouw, de plantgezondheid en de relatie met de humane gezondheid. De aandachtspunten die de samenwerkende partijen daarbij geïdentificeerd hebben, zijn het uitgangsmateriaal, teeltmethoden met reductie van de inzet van chemie en de effecten van uitgangsmaterialen, teeltwijzen en plantinhouden op de humane gezondheid. De te benoemen lector geeft deze thema’s inhoud en allure en ontwikkelt in het eerste jaar een lectoraatsplan.

 

De kernopgaven in het lectoraat Plant & Gezondheid zijn:

 • Praktijkonderzoek initiëren in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.
 • Kennis vergroten op het gebied van plantgezondheid en de interactie met humane gezondheid.
 • Ondernemen en innoveren op het gebied van plant en gezondheid stimuleren.
 • Talenten in de deelnemende kennisinstellingen ontwikkelen.
 • De samenwerkende partijen zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:

 

Lector Plant & Gezondheid (0,5 fte)

De lector geeft leiding aan de onderzoeksgroep waarin de kernopgaven van het lectoraat gerealiseerd worden.

 

De functie omvat:

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten op het gebied van plant & gezondheid door praktijkgericht onderzoek uit te voeren samen met innovatieve bedrijven, en/o belangenorganisaties en/of beheersorganisaties en/of kennisinstituten.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden aan ondernemers en verankeren in het onderwijs.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelde kennis en ontwikkelingen in uiteenlopende media.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud.
 • Inbrengen, onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
 • Acquireren van onderzoeksopdrachten.

 

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken me verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten.
 • U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de onderwijsinstellingen bij het verbeteren van hun onderzoek competenties.
 • U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van plant & gezondheid en goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen.
 • U stelt uw netwerk beschikbaar voor de samenwerkende partijen vanuit de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt.
  U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatiev projecten.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.200 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

 

Aeres Hogeschool Dronten

De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 1950 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.
De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de ‘Economy of Life’. Daarin gaat het om ‘samen leven’ in de ware zin van het woord. Niet ‘hebben en moeten’, maar ‘zijn en mogen’ vormen de kern van het leven. ‘Rentmeesterschap’ is hierbij een begrip. We zijn benieuwd hoe jij hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in je motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

 

Ons aanbod

Een dynamische functie in een organisatie die volop in beweging is. Het inspirerende van het werken op een hogeschool is dat je altijd verder kunt kijken dan het eigen vakgebied. Er zijn volop mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen. Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 6.940,60 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De inpassing geschiedt op basis van leeftijd, opleiding en opgedane werkervaring. Ook bij structurele vacatures bieden wij eerst een jaarcontract bij Stichting Aeres. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

 

Interesse?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ir. E. A. van den Boezem, faculteitslector en programmaleider “Vitale landbouw”. Uw belangstelling inclusief cv kunt u mailen naar mevrouw drs. H.P. de Vlieger MCM, directeur Aeres Hogeschool, via het mailadres: vacature.hogeschool.dronten@aeres.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.