Symposium Natuurinclusief Gedrag - 15 maart 2023

Symposium Op weg naar natuurinclusief gedrag

Biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie zijn grote opgaven voor de toekomst. Om hieraan bij te dragen is aandacht nodig van iedereen. Ook burgers. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het draagvlak voor maatregelen op het gebied van biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en gezondheid. Maar wat kunnen we doen om groen en natuur een stem te geven in het gedrag van burgers?

Natuurinclusief gedrag van burgers

Het project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ doet hier onderzoek naar. Tijdens het symposium op 15 maart jl. hebben we de tussentijdse resultaten van het onderzoek met jullie gedeeld en zijn we actief aan de slag gegaan. Hieronder delen we de presentaties van de sprekers.

Derk-Jan Stobbelaar van Hogeschool van Hall Larenstein en projectleider van ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ nam ons mee in de aanleiding en aanpak van het onderzoek en deelde de eerste resultaten. Klik hier om de presentatie van de plenaire lezing te downloaden. 

Workshop Meer bijen in tegeltuinen

Hoe zorg je ervoor dat mensen die geen tijd en zin hebben om te tuinieren, toch hun tuin, hof, balkon vergroenen om bijen te helpen? Tijdens deze workshop gingen deelnemers op basis van wetenschappelijke gedragskennis, aan de slag met creatieve gedragsinterventies om mensen in beweging te krijgen.

Nick van Gaalen (www.boostbehaviour.nl) gebruikte tijdens de workshop het CASI instrument. Klik hier om de presentatie van de plenaire lezing te downloaden en hier voor de workshop.

Workshop Natuurinclusief gedrag in de toekomst

Jetske de Boer introduceerde tijdens de workshop het 3-horizons framework van Bill Sharpe. Klik hier om de presentatie van de workshop te downloaden.

Workshop Hoe betrek je een nieuwe doelgroep?

In deze workshop werkten we, onder leiding van Derk-Jan Stobbelaar, aan het ontwerpen van een interventie om een nieuwe doelgroep te betrekken bij een lopend initiatief. Klik hier om de presentatie van de workshop te downloaden.

Workshop Welkom in de Betekeniseconomie

Betekeniseconomie is een nieuw, expliciet ecosociaal model voor economische ontwikkeling. In deze workshop verkende Kees Klomp (lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam) de belangrijkste kenmerken van Betekeniseconomie.

Workshop Engagement via Citizen Science

In deze workshop deelden Froukje Rienks en Rosan van Halsema aan de hand van twee voorbeeld projecten (www.vangdewatermonsters.nl & www.bodemdierendagen.nl) hun ervaringen met citizen science. En de 10 principes van Citizen Science die de basis kunnen zijn voor het opzetten van een CS onderzoek. Klik hier om de presentatie van de workshop te downloaden.