Fotowand_Dahlia

Ronde Tafels met Manon Ruijters

In het studiejaar 2019-2020 organiseert Manon Ruijters een viertal 'Ronde Tafels': gesprekken voor maximaal 12 deelnemers over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Geschiedenis van de werkvorm

Van Wikipedia: “De ronde tafel is een tafel die gestaan zou hebben in het kasteel van Koning Arthur. Hier vergaderde hij met zijn ridders. Of de ronde tafel of een soortgelijke tafel ooit echt heeft bestaan is niet bekend.

In het begin van zijn koningschap was Arthur voornamelijk bezig met het verenigen van de verschillende landheren en het bouwen van Camelot. Zoals het een goed koning betaamt moest hij een koningin zoeken. Al gauw hoorde hij van de mooie Gwenhwyfar (Guinevere). Hij vroeg haar vader om haar hand en trouwde met haar. Bij de bruidsschat zat een grote ronde tafel en Arthur gebruikte deze tafel bij de vereniging van Engeland. Zo ontstond "de ronde tafel". Iedereen aan deze tafel was gelijk aan de ander, niemand was belangrijker en iedereen werd gehoord. De landheren werden tot ridder geslagen en hadden allen plaats aan de ronde tafel.”

Ronde Tafel-gesprekken

Wij zetten Ronde Tafel in om een goed en gelijkwaardig gesprek te voeren tussen professionals uit allerlei domeinen die graag eens over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat daarbij om de toepassing in de eigen organisatie. De Ronde Tafels zijn gericht op het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Het gaat hier dus niet om het aanreiken van basiskennis. We vertrekken vanuit eigen vraagstukken en pakken die aspecten op die niet vanzelfsprekend lopen. Daarbij gaan we ervan uit dat diversiteit in de groep en een kleine groepsomvang het proces ondersteunen.

Data en onderwerpen

 • Een Ronde Tafel over vraagstukken die raken aan het werken met professionele identiteit op individueel, groeps- en organisatieniveau. Let op, het gaat niet (of slechts indirect) om vraagstukken rondom de eigen professionele identiteit).

  • Basis leesmateriaal: Je Binnenste Buiten 

  Meld je aan voor Professionele identiteit

 • Een Ronde Tafel over vraagstukken die raken aan leren en ontwikkelen op individueel, groeps en organisatieniveau. 

  • Basis leesmateriaal: Liefde voor Leren

  Aanmelden voor Leren en ontwikkelen, ontwerpen van interventies

 • Een Ronde Tafel over vraagstukken die raken aan excellent, ethisch en energiek werk. 

  • Basis leesmateriaal: Oratie of Queeste naar Goed Werk

  Aanmelden voor Goed werk

Spelregels

We openen de avond met een ronde waarin we met elkaar en met elkaars vraagstukken kennismaken. Iedere deelnemer introduceert kort wat hem of haar bezighoudt en wat zou helpen om een volgende stap daarin te zetten. Vervolgens maken we met elkaar de agenda en gaan aan de slag. Eén van de deelnemers bewaakt de tijd. 

 • Ronde Tafels zijn toegankelijk voor in- en externen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor een broodje wordt gezorgd.
 • Ieder die te gast is brengt een eigen vraagstuk in. Meestal is dat een toepassingsvraag, maar ook de verdieping op kleine stukken theorie is mogelijk. Ieder bereid zijn of haar eigen vraagstuk voor en brengt het noodzakelijke materiaal mee. 
 • Manon geeft geen training of college, maar begeleidt het gesprek, legt koppelingen naar de theorie en geeft reflecties en input. 
 • Aanmelden noodzakelijk via de website. U krijgt bericht of er plaats is. 
 • Mocht u verhinderd zijn, dan vragen wij u zich tijdig af te melden (minimaal een week voorafgaand aan de bijeenkomst) zodat de plek kan worden opgevuld door anderen.