Studenten deeltijd in klas

PDG Maatwerktraject Aeres - Wellant

Je bent vakbekwaam en goed gekwalificeerd, maar je hebt nog niet de juiste papieren op zak om les te mogen geven? Als je werkzaam bent bij een van de mbo-vestigingen van Wellantcollege of Aeres kom je in aanmerking voor de opleiding PDG van Aeres Hogeschool Wageningen. Met een afgeronde opleiding PDG ben je bekwaam voor het beroep van docent in het mbo.

In het programma van de opleiding zijn alle ingrediënten verwerkt die je als startend mbo-docent nodig hebt. Je leert hoe je jouw vakkennis op het juiste niveau aanbiedt, hoe je op een activerende wijze lesgeeft en jouw studenten begeleidt in hun loopbaan.

De voordelen

 • Binnen 1 tot 1,5 jaar behaal je een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.
 • Gedurende de opleiding krijg je een begeleider vanuit Aeres Hogeschool Wageningen toegewezen die jouw ontwikkeling nauwlettend volgt, zowel binnen de opleiding als op de werkplek.
 • Bovendien krijg je een begeleider (collega) toegewezen op jouw werkplek gedurende de looptijd van de opleiding.
 • Je werkgever betaalt de volledige studiekosten en je wordt vrijgeroosterd voor de bijeenkomsten.
 • Jij en de andere deelnemers hebben een vergelijkbare achtergrond en context. Je deelt ervaringen en je leert van én met elkaar.
 • De inhoud van de opleiding wordt in samenspraak met Wellantcollege en Aeres ontwikkeld en voortdurend bijgesteld op basis van ontwikkelingen bij de instellingen. Op deze manier zijn de thema’s die aan bod komen herkenbaar en toepasbaar voor je.

Praktische informatie

 • Start: September
 • Duur opleiding: 1 tot 1,5 jaar
 • Lesdag: Donderdag
 • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen
 • Studiekosten: € 6900.-
 • Aantal deelnemers: PDG-maatwerktraject gaat van start bij minimaal 10 deelnemers. Bij minder deelnemers bestaat de mogelijkheid het PDG-traject te volgen in combinatie met studenten van het verkorte deeltijdtraject docent en kennismanager. Dag en locatie zijn hetzelfde.

Voor wie?

De opleiding PDG is bedoeld voor startende docenten in het mbo met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep. Je geeft een praktijkvak en je kiest er niet voor om een volledige tweedegraads lerarenopleiding te volgen. 

Wil je een PDG volgen, maar ben je geen docent bij Aeres of Wellant? Kijk dan hier

Toelatingseisen

Je kunt met een opleiding PDG beginnen als je in bezit bent van:

 • een hbo- of wo-diploma 
 • een mbo-4-diploma + een assessment hbo werk- en denkniveau (alleen voor werknemers van Wellant)

Daarnaast heb je:

 • een aanstelling als docent op een mbo met een omvang van minimaal 0,4 fte, waarvan je minstens 8 uur per week lessen verzorgt.
 • een takenpakket (gedurende de opleiding) dat je in de gelegenheid stelt om alle opdrachten vanuit de opleiding uit te voeren.

Inhoud

Gedurende de opleiding volg je bijeenkomsten met collega’s van Wellantcollege en Aeres, waarin instructie, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. De volgende studieonderdelen maken deel uit van het programma:

 • praktische leersituaties verzorgen
 • leersituaties met activerende didactiek verzorgen
 • begeleiden van individuele leerlingen
 • begeleiden van leren in leergroepen
 • ontwerpen van lesmateriaal
 • professionele ontwikkeling docent

Jouw functioneren en de praktijk binnen jouw werkplek staan centraal. Je krijgt veel ruimte om didactische vaardigheden te oefenen en kritisch te kijken naar je eigen handelen. Alles wat je tijdens de opleiding leert, pas je toe in je werk als docent. Op deze manier oefen je met jouw (toekomstige) beroepstaken, zoals het voorbereiden van activerende leersituaties, het begeleiden van leerlingen en het evalueren van het onderwijsprogramma.

Tijdens de opleiding werk je aan het samenstellen van jouw portfolio, waarin je bekwaamheidseisen aantoont. Daarvoor maak je gebruik van wat je leert tijdens de opleiding, zowel in de bijeenkomsten als op je werkplek.Je krijgt vanuit de opleiding een begeleider aangewezen en daarnaast krijg je een begeleider op je werkplek toegewezen.

Opzet en studielast

De opleiding PDG duurt 1 tot 1,5 jaar en bestaat onder meer uit studiebijeenkomsten, zowel fysiek als online, ontwikkelgesprekken, leren op de werkplek, een begeleidingsbezoek en een afsluitende presentatie van jouw portfolio. De totale studielast bedraagt circa 1680 uur (60 EC) en is als volgt verdeeld:

 • Bijeenkomsten + ontwikkelgesprekken met de coach van de opleiding: 190 uur
 • Zelfstudie: 400 uur
 • Opdrachten uitvoeren op werkplek tijdens de reguliere werkzaamheden als docent: 990 uur

Na de opleiding

Je ontvangt na het behalen van de opleiding PDG een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Wil je verder studeren? De opleiding PDG geeft recht op vrijstelling in de Tweedegraads Lerarenopleiding binnen Aeres Hogeschool Wageningen.

Wat doet jouw werkgever

Indien je wordt toegelaten tot de opleiding PDG stelt je werkgever het volgende ter beschikking:

 • een vaste roostervrije dag per week (donderdag) voor jou als deelnemer.
 • een begeleider op je werkplek, voor minimaal 2 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding.

Vrijstellingen

Vrijstellingen op basis van je vooropleiding kunnen voor één of meerdere onderdelen mogelijk zijn. Dit vormt onderdeel van gesprek tijdens de intake. Je kunt direct bij aanvang van de opleiding PDG schriftelijk eventuele vrijstellingen aanvragen.