Studenten in klaslokaal

Midden in de maatschappij

Kernwaarde Maatschappij_rond

Omgevingssensitief, goed geïnformeerd en geïnteresseerd zijn. Weten hoe jouw handelen effect heeft in jouw omgeving zodat je als professional een bijdrage levert aan de maatschappij.

Leren vindt bij ons plaats in een authentieke context, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat wat wij onderzoeken ook daadwerkelijk aansluit bij een bestaand vraagstuk of probleem en dat de uitkomst toegevoegde waarde en toepasbaar is. In ons onderwijs is dit terug te zien in de beroepssituaties waarin studenten leren. Wij noemen stagelopen ook niet voor niets werkplekleren; wat in de theorie aan bod komt, is direct toepasbaar op de werkplek. Om dit waar te kunnen maken, vinden wij het belangrijk om midden in de maatschappij te staan. Met nauwe contacten binnen scholen, organisaties en netwerken. Weten wat er speelt in de wereld en daarop aansluiten.

Ontwikkelende professionele identiteit

Kernwaarde Identiteit_rond

Weten wie je bent en waar je heen wilt als professional. Kritisch en met vermogen om op eigen ontwikkeling en handelen te reflecteren en daarmee een voorbeeld te zijn voor anderen.

Tijdens je werkende carrière draag je bij aan een organisatie, een beroepsgroep, een sector, de maatschappij. Hierbij kom je het beste tot je recht wanneer je iets doet waar je talenten en interesses liggen én wanneer je dit doet op een plek waar je de ruimte hebt om je potentieel te benutten. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van jonge mensen tot beroepsbeoefenaars begint bij het leren kennen van jezelf, door te ontdekken wat je eigen identiteit is en hoe die zich in de loop van je loopbaan verder ontwikkelt. Ook hierbij vinden wij het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Voorbeeldgedrag en rolmodellen spelen daarin een grote en vormende rol.

 

Leren doe je in en van systemen

Kernwaarde Systemen_rond

Geen individu of actie staat op zich; het maakt onderdeel uit van een groter geheel. Handelen van het individu beïnvloedt het grotere geheel; ontwikkelingen in het grotere geheel beïnvloeden het individu.

Wij zijn ervan overtuigd dat binnen een groter geheel, of systeem, iedereen van elkaar leert en er ruimte is om talenten optimaal te benutten om zodoende tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
Onze medewerkers en studenten overzien dit grotere geheel en zien onderliggende verbindingen en patronen in organisaties en bij groepen mensen. Zij zijn in staat om in deze dynamiek bewust te handelen zodat tussen mensen of binnen een organisatie ontwikkeling positief beïnvloed wordt en er ruimte voor leren ontstaat.

 

Collectief leren en ontwikkelen

Vergroot je Leerkracht Collectief leren en ontwikkelen

Leren doe je samen; van elkaar en met elkaar. Dit is een voorwaarde om jezelf te (blijven) ontwikkelen en bij te dragen aan een groter geheel, de context waarin je je begeeft.

Wij zijn ervan overtuigd dat leren altijd gebeurt; je kunt niet niet leren. Leren komt voort uit de innerlijke drang van de mens om te willen weten, kennen en begrijpen. Daarnaast is het in een steeds veranderende samenleving nodig om te blijven leren en ontwikkelen; nieuwe technologieën en nieuwe beroepen maar ook sociale veranderingen vragen om aanpassingsvermogen. Leren en ontwikkelen doe je zelf, maar niet alleen. Door te kijken, te luisteren, te imiteren, te discussiëren en samen te werken, ontwikkel jij je als individu én als onderdeel van een groter geheel; een team, een organisatie, een samenleving. Leren doe je van elkaar en met elkaar. En, je bent nooit te oud – of te jong – om te leren.

Innoveren

Kernwaarde Innoveren_rond

Nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en het lef om niet-weten te omarmen zodat je nieuwe ontdekkingen kunt doen. Dat is waar innoveren om draait en wat onze studenten en medewerkers typeert.

Onze studenten en medewerkers onderscheiden zich door hun nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en gevoel van eigenaarschap. Zij hebben het lef om te omarmen dat zij (nog) niet alles weten, te experimenteren en om fouten te maken. Wij weten dat je vooral leert wanneer je hiervoor open staat en door positieve ervaringen op te doen. Bij ons leer je de kunst van het omgaan met het niet-weten in een tijdperk waarin verandering de enige constante is.  Dat is waar leren en innoveren volgens ons voor staat; de continue aanpassing naar de meest werkbare situatie of de meest relevante kennis.