Studenten in klaslokaal

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur.

Ecologische intelligentie is onze basisfilosofie, gebaseerd op onze wortels: het opleiden van leraren in ‘groene’ vakken.

Het gaat over het bekijken van de eigen praktijk vanuit verschillende perspectieven. Over het identificeren van zichtbare en onzichtbare verbanden; tussen mensen, tussen mensen en hun omgeving, binnen systemen, tussen leren en ontwikkeling. Ecologische intelligentie is geïnspireerd op ecosystemen in de natuur, waarin ieder onderdeel toegevoegde waarde en een functie heeft. Bij (in)formele sociale netwerken of structuren werkt dit volgens ons net zo. 

We zien dit terug in onze eigen organisatie, bij onze medewerkers en onze studenten; de docenten en kennismanagers van de toekomst. Wij leiden studenten op tot lerende professionals die binnen organisaties leren om onbenutte leerkracht aan te wenden. Om netwerken effectief te laten samenwerken door mensen te begeleiden te versterken. Want gezamenlijk zijn we tot geweldige dingen in staat.

Vergroot je leerkracht is onze belofte die we naleven aan de hand van vijf kernwaarden of overtuigingen: Midden in de maatschappij, Ontwikkelende en professionele identiteit, Leren doe je in en van systemen, Collectief leren en ontwikkelen en Innoveren.