Pand Aeres Hogechool Wageningen

Wijs(heid)

We richten ons op (toekomstige) professionals die kunnen excelleren in hun professionele omgeving zodat de kwaliteit van het eigen handelen en het collectief handelen in hun praktijk duurzaam verbetert. Professionaliteit en deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen is de basis voor duurzame ontwikkeling en optimale inzet van talenten in het (groene) beroepsonderwijs en maatschappij. Wijs(heid) heeft betrekking op:

  • duurzaam - natuurlijk: groei en ontwikkeling, met de natuur als voorbeeld, rekening houdend met de omgeving,
  • duurzaam - bestendig: het geleerde beklijft en behoudt waarde op lange termijn en
  • duurzaam - ontwikkelend: het leren is een duurzame attitude: leven lang leren.