Lector Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness (0,5 fte)

Aeres Hogeschool Dronten voelt zich vanuit haar merkbelofte ‘Economy of Life’ uitgedaagd bij te dragen aan een vitale agribusiness. Dat betekent aandacht voor ketentransitie, verwerken van reststromen, food, feed en non-food producten, true pricing, integraliteit, marktinnovaties en lokaal hoge toegevoegde waarde. Daarbij houden we rekening met de drie hoofd ‘licences’: to produce, to operate en to sell. Hieronder valt ook de ontwikkeling van nieuwe circulaire businessmodellen voor de Agri- en Foodbusiness.Aeres Hogeschool Dronten ontwikkelt in samenwerking met het bedrijfsleven een onderzoeksprogramma ‘Circulair Ondernemerschap’ als vervolg op het lectoraat ‘Vitale Agribusiness via cyclische proces- en productieketens’. Om dit onderzoeksprogramma te ontwikkelen en uit te voeren is Aeres Hogeschool Dronten op zoek naar een:

Lector Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness (0,5 fte)

Het lectoraat richt zich op het herontwerpen van Agri-Food productiesystemen. Daarbij komen thema’s aan bod als circulair, reststromen, voedselveiligheid, inclusiviteit, innovatief ondernemen, nieuwe marktconcepten en ketentransitie. De te benoemen lector geeft deze thema’s inhoud en allure en ontwikkelt in het eerste jaar een lectoraatsplan met bijbehorende financiering. Het lectoraat is één van de vijf Impactlectoraten binnen het HAO.

De kernopgaven in het lectoraat

 • Praktijkonderzoek initiëren in samenwerking met het bedrijfsleven. Het koppelen van dit praktijkonderzoek aan studenten en docenten/onderzoekers.
 • Kennis vergroten op het gebied van circulaire economie en de interactie met innovatief ondernemerschap en de marktvraag.
 • Ondernemen en innoveren op het gebied van circulaire economie stimuleren.
 • Talenten in de deelnemende kennisinstellingen ontwikkelen.
 • De lector geeft functioneel leiding aan de onderzoeksgroep waarin de kernopgaven van het lectoraat gerealiseerd worden.

De functie omvat

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten op het gebied van (re)design van Agrifood productiesystemen en innovatief ondernemerschap door praktijkgericht onderzoek uit te voeren samen met bedrijfsleven, belangenorganisaties, beheersorganisaties en kennisinstituten.
 • Praktijkgericht onderzoek uitvoeren en de resultaten van dat onderzoek verbinden aan Agri- en Foodbusiness en verankeren in het onderwijs.
 • Op innovatieve wijze bijdragen aan de curricula van de opleidingen.
 • Publiceren over nieuw ontwikkelde kennis en ontwikkelingen in uiteenlopende media.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud.
 • Inbrengen, onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
 • Acquireren van onderzoeksopdrachten.

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van onderwijsinstellingen bij het verbeteren van hun onderzoekscompetenties.
 • U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van circulair ondernemen en goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor de samenwerkende partijen vanuit de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt.
 • U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve projecten.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.600 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Aeres Hogeschool Dronten

De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op Agri- en Foodbusiness in al haar facetten. Er studeren circa 2200 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.

De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de ‘Economy of Life’. Daarin gaat het om ‘samen leven’ in de ware zin van het woord. Niet ‘hebben en moeten’, maar ‘zijn en mogen’ vormen de kern van het leven. ‘Rentmeesterschap’ is hierbij een begrip. We zijn benieuwd hoe u hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in uw motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

Ons aanbod

Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 6.940,60 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De aanstelling geldt voor één jaar. Een aansluitende aanstelling hangt af van de kwaliteit van het lectoraatsplan, dat in het eerste jaar geschreven dient te worden, en bijbehorende financiering. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Interesse?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dr. Ir. C.G. Kocks, teamleider Team Praktijkgericht Onderzoek en lector. Uw motivatiebrief inclusief cv kunt u mailen naar mevrouw drs. H.P. de Vlieger MCM, directeur Aeres Hogeschool, via het mailadres: vacature.hogeschool.dronten@aeres.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Talent voor groei