Lector Agrarisch Waterbeheer (0,5 fte)

Het thema agrarisch waterbeheer neemt snel in belangrijkheid toe. Klimaatsverandering vraagt ander bodembeheer en milieuzorg vraagt om emissiebeperkingen naar het oppervlaktewater. In de Kaderrichtlijn Water worden aanzienlijke opgaves gesteld, maar er is meer. Water is een belangrijk aspect van verduurzaming van de voedselproductie en een steeds schaarser wordende grondstof. Op dit moment zoeken we voor Aeres Hogeschool Dronten kandidaten voor de functie van:

Lector Agrarisch waterbeheer (0,5 fte)

Ondernemen, kennis vergroten, innoveren, talenten ontwikkelen; dit zijn kernbegrippen binnen Aeres Hogeschool Dronten. Deze groene faculteit van Aeres Hogeschool telt circa 2.000 studenten. Daarvan is ongeveer 10% afkomstig uit het buitenland. Aeres Hogeschool Dronten besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en de praktijkgerichtheid van onderwijs en onderzoek en aan optimalisering van bijbehorende werkprocessen. De faculteit beschikt over een campus met studentenhuisvesting en praktijk- en onderzoeksfaciliteiten. In Almere is Aeres Hogeschool gevestigd in het stadscentrum. De stad vormt voor studenten een belangrijke praktijkcasus. Ook heeft Aeres Hogeschool een faculteit in Wageningen.

Werken op een hogeschool met studenten en collega’s is afwisselend en uitdagend. Je leert niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar. Ook in de relatie met het werkveld is sprake van een dynamisch, wederzijds leerproces, dat invloed heeft op de vormgeving en de inhoud van onderwijs en onderzoek.

Als hedendaagse invulling van haar christelijke achtergrond heeft Aeres Hogeschool Dronten het begrip ‘Economy of Life’ uitgewerkt. Belangrijk in een ‘Economy of Life’ zijn zorgvuldig met elkaar en met onze wereld omgaan, vriendschap, respect en vertrouwen. Verantwoordelijkheid nemen, meedoen, samenwerken en elkaar aanspreken horen daar ook bij.

Hebt u de kwaliteiten die bijdragen aan de ambities van Aeres Hogeschool? Dan maken we graag kennis met u.

Het thema agrarisch waterbeheer neemt snel in belangrijkheid toe. Klimaatsverandering vraagt ander bodembeheer en milieuzorg vraagt om emissiebeperkingen naar het oppervlaktewater. In de Kaderrichtlijn Water worden aanzienlijke opgaves gesteld, maar er is meer. Water is een belangrijk aspect van verduurzaming van de voedselproductie en een steeds schaarser wordende grondstof.

Het bovengenoemde thema heeft veel raakvlakken met bodembeheer. Al het water in het landelijk gebied zit in de bodem of grenst aan de bodem. De nieuwe lector Agrarisch waterbeheer gaat daarom ook nauw samenwerken met het bestaande lectoraat ‘Duurzaam bodembeheer’. De lector Agrarisch waterbeheer voert in nauwe samenwerking met de agrarische of daaraan verwante beroepspraktijk, belangen en beheersorganisaties en (wetenschappelijke) kennisinstellingen praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelt beroepsgericht HBO onderwijs. We streven ernaar dat werkenden en studerenden in het agrarische, en daaraan verwante werkveld, optimaal worden toegerust om de opgaven op het gebied van agrarisch waterbeheer de komende jaren aan te kunnen gaan. De lector ontwikkelt daarvoor nieuwe, praktijkgerichte kennis en creëert meerwaarde door het verbinden van praktijkonderzoeksprojecten met het onderwijs.

De lector schrijft in het eerste jaar van zijn/haar lectoraat een bij deze opgave passend lectoraatsplan. Realiseren van financiële dekking van het lectoraat door middel van subsidies en projecten is een voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het eerste jaar. De functie:

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten op het gebied van agrarisch waterbeheer door samen met het onderwijs (docenten en studenten), innovatieve bedrijven, en/of belangenorganisaties en/of beheersorganisaties en/of kennisinstituten praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden met het onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis in uiteenlopende media.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.
 • Onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
 • Acquireren van onderzoeksopdrachten. 

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun onderzoek competenties.
 • U bent een netwerker. U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van agrarisch waterbeheer en goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor docenten en studenten van Aeres Hogeschool vanuit de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt.
 • U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve projecten.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Ons aanbod

Een dynamische functie in een organisatie die volop in beweging is. Het inspirerende van het werken op een hogeschool is dat u altijd verder kunt kijken dan het eigen vakgebied. Er zijn krijgt volop mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen. Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 6.940,60 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De inpassing geschiedt op basis van leeftijd, opleiding en opgedane werkervaring. Bij structurele vacatures wordt, in eerste instantie, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Identiteit

De ‘Economy of Life’ is de identiteit van Aeres Hogeschool Dronten. Op www.aereshogeschool.nl vindt u onder de faculteit Dronten meer informatie over onze merkbelofte. Graag zien we in uw reactie terug op welke wijze u hieraan vorm en inhoud denkt te kunnen geven. In sollicitatiegesprekken praten we er graag met u over door.

Interesse?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dr. Ir. C.G. Kocks, Teamleider praktijkgericht onderzoek. Uw belangstelling inclusief cv kunt u mailen naar mevrouw drs. H.P. de Vlieger MCM, directeur Aeres Hogeschool, via het mailadres: vacature.hogeschool.dronten@aeres.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Talent voor groei