Kwaliteit

Onze hogeschool heeft twee keurmerken; Topopleiding en het Kwaliteitskeurmerk Ondernemen en daar zijn we best trots op.

Topopleiding

De Keuzegids Hbo beoordeelt alle opleidingen en hogescholen, zo ook die van ons. De opleidingen en scholen die als beste worden beoordeeld krijgen een kwaliteitszegel. De Topopleidingen worden in de gids gescoord met ++ of +++ en horen daarmee tot de beste van Nederland. Onze opleidingen Toegepaste Biologie (Almere) en Leren en Innoveren (Wageningen) zijn allebei Topopleidingen.

Kwaliteitskeurmerk Ondernemen

Wij vinden dat onze opleidingen moeten aansluiten bij de realiteit van de arbeidsmarkt. De NVAO (Nederlandse-Vlaamse Accreditatieorganisatie) waardeert dit en gaf ons het keurmerk Ondernemen. We zijn daarmee de eerste groene hbo met dit bijzondere kwaliteitskeurmerk.

Het panel van de NVAO:
"We hebben grote waardering voor de programmaonderdelen, waarbij studenten zich op het gebied van ondernemen kunnen ontplooien. De onderwijsvormen en het competentiegericht leren dragen er toe bij dat studenten de eindkwalificaties behalen. De faciliteiten voor studenten zijn uitstekend. Studenten krijgen zowel binnen de cursussen als daarbuiten veel mogelijkheden zich als ondernemer te bekwamen."