Aeres Hogeschool Dronten 65 jaar

Minor doorkruist bedrijfsovername

‘De minor in plantveredeling die ik volgde, heeft mijn leven op z’n kop gezet, want daardoor ontdekte ik dat ik het bedrijf van mijn ouders niet moest overnemen.’ En dat terwijl Martijn van Stee (45 jaar) op dat moment de opleiding Tuinbouw & Akkerbouw volgt aan de toenmalige CAH als voorbereiding op die overname. Nu Aeres Hogeschool 65 jaar groen hoger onderwijs viert, kijkt Martijn terug op zijn schooljaren in de polder.

‘Toen ik in 1996 naar ‘Dronten’ kwam, was ik er tot en met het derde schooljaar van overtuigd dat ik het akkerbouwbedrijf van mijn ouders zou overnemen. In mijn hoofd bedacht ik hoe we de boerderij door schaalvergroting toekomstbestendig konden maken. In het laatste jaar volgde ik de minor Veredeling en Biotechnologie en ontdekte ik dat ik daarin verder wilde. Toen heb ik een eerlijk gesprek gevoerd met mijn ouders. Gelukkig waren zij heel realistisch. Ze gaven aan dat boer zijn in de huidige tijd een onzeker bestaan kan zijn. Toen mijn vader later arbeidsongeschikt werd door een ongelukkige val hebben mijn ouders het bedrijf verkocht.’

Bij Aeres Hogeschool heb ik geleerd: probleem – nadenken – actie, want eerst moet de probleemstelling helder zijn.

Martijn van Stee, Alumnus | 1996 - 2000

Martijn van Stee alumnus Aeres Hogeschool Dronten

In de tomaten

Wanneer Martijn in 2000 afstudeert, is er, net als nu, een tekort aan gespecialiseerd personeel. Studenten die in 2,5 jaar de universiteit halen, krijgen een bonus. Martijn gaat ervoor. Met zijn diploma op zak kan hij daarna bij Enza Zaden aan de slag als tomato breeder, oftewel tomatenverdelaar. ‘In de tuinbouw is de tomaat het summum. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Enza is een familiebedrijf. De manier van werken is daar anders dan bij een beursgenoteerd bedrijf, dat trok mij aan. Ik begon er als veredelaar van een paar typen tomaten. Het aantal typen groeide en ik kreeg een assistent. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en ben ik waar ik nooit had verwacht te zijn: crop breeding manager. Ik manage een team dat nieuwe tomatenrassen ontwikkelt.’

Hands-on

Martijn merkt dat de hands-on mentaliteit van het hbo een mooie combinatie is met de specialistische kennis van de universiteit. ‘Van huis uit was ik heel operationeel ingesteld: van probleem naar actie. Bij Aeres Hogeschool heb ik geleerd: probleem – nadenken – actie, want eerst moet de probleemstelling helder zijn. In de zoektocht naar nieuwe collega’s haal ik tegenwoordig de meeste mensen van het hbo. Toen ik van school kwam, was het projectmatig werken op het hbo net in opkomst. Dat past goed bij de werkwijze op de werkvloer. Inmiddels geef ik weleens gastlessen, maak soms deel uit van een examencommissie en ik zit in de werkveldcommissie Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool in Almere. De werkveldcommissie is ook een belangrijk punt voor de faculteit in Dronten. Voor ‘Dronten’ is het een uitdaging om aan te sluiten op de wereld die qua technologie zo snel gaat, dat je moet oppassen dat je geen oud nieuws staat te onderwijzen. Door mensen uit het veld, zoals ik, te betrekken bij het onderwijs blijft er een goede link met de praktijk. Ik draag zo tevens mijn steentje bij om nieuwe studenten warm te maken voor veredeling.’