Aeres Hogeschool Dronten 65 jaar

Hbo-diploma als sollicitatie-eis

Bij 65 jaar groen hoger onderwijs in Dronten blikt Erwin Cornet (27) terug: ‘Zonder mijn Aeres hbo-diploma had ik nu niet zo’n leuke en gevarieerde functie gehad als handhaver bij RVO.’ Wanneer Erwin in 2015 na de mbo-opleiding Diergezondheid & Management in Barneveld nog niet weet wat voor werk hij wil doen, besluit hij verdieping te zoeken door dezelfde opleiding op hbo-niveau te doen in Dronten.

Op het moment dat Erwin dat besluit neemt, weet hij nog niet dat juist dat diploma cruciaal is om op zijn huidige functie te mogen solliciteren. ‘Net als veel andere organisaties stelde de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een hbo-diploma als eis. Ik kan nu wel zeggen dat ik het met alleen mijn mbo-kennis een stuk moeilijker had gehad.’ Het verschil tussen de mbo- en de hbo-studie Diergezondheid & Management? ‘Simpel gezegd, werk je met een mbo-diploma vaak mét dieren, bijvoorbeeld als dierverzorger, en met een hbo-papiertje ook vóór dieren, bijvoorbeeld als adviseur.’

CITES-verdrag

Erwins functie heet officieel ‘beoordelaar bestuursrechtelijke handhaving CITES’. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Het CITES-verdrag moet voorkomen dat een dieren- of plantensoort in het wild uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel. ‘Het is mijn taak om onrechtmatige situaties bij particulieren en bedrijven in binnen- en buitenland te beoordelen en te herstellen. Als iemand bijvoorbeeld een vogel via Marktplaats heeft gekocht en die blijkt geen geldig EU-certificaat te hebben, dan kijk ik of er een manier is om het dier te legaliseren. Ook werken we veel samen met de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.’

Voor schoolopdrachten moesten we bijvoorbeeld gesprekken voeren met dierenartsen. Nu praat ik regelmatig met experts over CITES-beschermde dieren of planten. Gelukkig kan ik die mensen goed te woord staan.

Erwin Cornet, Alumnus | 2015-2019

Erwin Cornet alumnus Aeres Hogeschool Dronten

Communicatieve vaardigheden

Erwin duikt in zijn vrije tijd graag en werkte vóór de RVO bij organisaties waar hij zijn liefde voor de onderwaterwereld kwijt kon. ‘Helaas kwam mijn hbo-studie daarbij niet goed tot z’n recht, ook niet qua salaris. Bij RVO heb ik daar verandering in kunnen brengen. Dossiers die met water te maken hebben, zoals bijvoorbeeld koralen, worden naar mij doorgespeeld. Er zijn meer collega’s die zo’n expertise hebben.’ Erwin heeft veel aan de communicatieve vaardigheden die hij op Aeres Hogeschool heeft ontwikkeld. ‘Voor schoolopdrachten moesten we bijvoorbeeld gesprekken voeren met dierenartsen. Nu praat ik regelmatig met experts over CITES-beschermde dieren of planten, zoals met dierenartsen als het gaat om de chip- of ringplicht van dieren. Ook heb ik soms boze of wanhopige mensen aan de lijn, bijvoorbeeld als ze erachter komen dat die vogel van Marktplaats een CITES-document had moeten hebben. Gelukkig kan ik die mensen goed te woord staan.’

Uitdagingen

Welke uitdagingen ziet Erwin voor Aeres Hogeschool? ‘De agrarische studies kunnen onder druk komen te staan door de stikstofdiscussie en de maatregelen die in industrie, landbouw, verkeer en bouw moeten worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te verbeteren. Voor de studie Diergezondheid & Management is het vooral belangrijk om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen.’