Studenten werken samen voor krijtbord

Leren door te doen

Bij alle opleidingen van Aeres Hogeschool Wageningen speelt het leren in de beroepspraktijk een belangrijke rol. Dit wordt ‘werkplekleren’ (stage) genoemd.

Herkenbare situaties 

Voor elke opleiding bij Aeres Hogeschool Wageningen zijn kenmerkende beroepssituaties (modules) beschreven: herkenbare situaties waarin een professional in het beroep moet kunnen functioneren. Deze beroepssituaties zijn de basis van de opleidingen. Per beroepssituatie/module staat in een toetsplan omschreven wat je uiteindelijk moet bewijzen om het onderdeel succesvol af te ronden. ‘Bewijzen’ kunnen verschillende vormen hebben, denk bijvoorbeeld aan een beoordeling, video-opname, ontwikkeld product, toets of onderzoeksrapport.

Les en praktijk

De benodigde kennis, vaardigheden en houdingen om in zo'n beroepssituatie te kunnen voldoen, leer je in de lessen, colleges en werkgroepen op de hogeschool. Daarnaast leer je om die opgedane kennis direct in de praktijk te brengen tijdens werkplekleren. Voor iedere beroepssituatie zijn (oefen-) taken en rollen beschreven, die tijdens het werkplekleren vervuld moeten worden.

Stage in het buitenland is goed mogelijk en heel waardevol tijdens je studie en ook voor daarna.
Tijdens je hele opleiding word je op weg geholpen door studieloopbaanbegeleiding.

Weekindeling

Elke lesweek bestaat uit een combinatie van lesdagen en werkplekleren, al vanaf de start. Hoe de verdeling daarvan is, hangt af van de opleiding. Meer informatie hierover vind je bij de informatiepagina’s van de opleidingen/studies zelf.

Aanvullende info: werkplekleren in de bacheloropleidingen
Afhankelijk van de module waar je op dat moment aan werkt, voer je werkplekleren uit:

  • binnen bachelor Docent en kennismanager groene sector: in een onderwijsinstelling of een bedrijf/organisatie in de groene sector (plant, dier, techniek, natuur, food);
  • binnen bachelor Docent en kennismanager consumptieve techniek: in een onderwijsinstelling of een bedrijf/organisatie in de consumptieve sector (food, bakkerij, horeca, recreatie) 

Voorbeelden van opdrachten kunnen zijn:

  • in scholen: je geeft les, ontwikkelt lesmateriaal en analyseert de schoolorganisatie;
  • in bedrijven en non-profit organisaties: je kijkt naar de vaktechnische, bedrijfseconomische en sociaal-organisatorische kanten van het bedrijf en de positie ervan in de sector. 

Bij werkplekleren in een project leer je in teamverband een project te leiden/deel te nemen en goed af te ronden.

Groen Consortium

(Info specifiek voor de Bachelor Docent en kennismanager groene sector – voltijd en deeltijd, alle trajecten) 

(Het Groen Consortium is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Wageningen en groene AOC's: Clusius College, AOC Terra,  Aeres (v)mbo, Zone.college, Lentiz, Prinsentuin en Nordwin College. Het doel van deze samenwerking is om in gezamenlijkheid studenten op te leiden en het leren op de werkplek maximaal te benutten. Studenten in de opleiding Docent en kennismanager groene sector hebben de mogelijkheid om hun werkplekopdrachten uit te voeren bij deze instellingen. Lees meer