Eikenbladeren

Aeres Hogeschool Wageningen leidt in de bachelor tweedegraads lerarenopleiding "Docent en kennismanager groene sector" (v)mbo docenten op in groene beroepsvakken. Studenten doen vanaf het eerste jaar van de opleiding ervaring op in de (school)praktijk door het werken aan authentieke opdrachten in authentieke omgevingen. Die praktijkervaring wordt geïntegreerd met gerelateerde (theoretische) basiskennis. Basiskennis die als fundament dient om ervaringen op door te bouwen.

In de generieke kennisbasis is omschreven over welke kennis iedere docent die een tweedegraadslerarenopleiding in Nederland heeft afgerond, dient te beschikken. Per lerarenopleiding is een kennisdeel dat specifiek is voor die opleiding omschreven. Voor Aeres Hogeschool Wageningen bestaat het specifieke deel uit de groene beroepsvakken en uit delen van de kennisbasis biologie, natuur- en scheikunde.

In de “Kennisbasis Educatie en kennismanagement Groene Sector” geeft Aeres Hogeschool Wageningen aan welke kennis, vaardigheden en beroepshouding er in de opleiding aan bod komt. De kennisbasis is opgesteld in nauwe samenwerking met het beroepenveld, dat bestaat uit vmbo en mbo scholen en ui het bedrijfsleven in de groene sector.