Bachelor voltijd studie Voeding en gezond leven Aeres Hogeschool Almere

Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de stof die je in het eerste jaar geleerd hebt. In het begin van het tweede jaar zijn de onderwerpen nog biologie-breed, vanaf je derde jaar kan je je focussen op een bepaalde richting binnen de biologie.

Module Eigen onderzoek

Deze module bouwt voort op de module ‘bouw, functie en gedrag’ uit het eerste jaar. Hierbij ga je een eigen onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren. Opdrachtgevers, zoals het Voedingscentrum, GGD, zorgverzekeraars, gemeenten of adviesbureaus, zullen voor jouw groepje met een opdracht uit de praktijk komen. Tijdens de opdracht verzamel je gegevens waarover je uiteindelijk met behulp van statistiek een verklaring moet geven. Naast statistiek en onderzoeksmethodologie krijg je ook het vak epidemiologie, de wetenschap van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties. De module wordt afgesloten met een feestelijk symposium waarbij alle studenten hun resultaten presenteren.

Module Salutogenese

In deze module ga je op zoek naar de oorsprong van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Je gaat kijken naar de factoren in de sociale en fysieke omgeving die het ‘goede leven’ bevorderen, en niet naar hoe ziektes ontstaan (pathogenese). Een goede algehele gezondheid maakt goede prestaties mogelijk, resulteert in minder verzuim (werk-, school-, sport-), en minder ziektekosten bij een hoge(re) levensverwachting. In de module wordt naast de ontwikkeling van een mens gedurende de gehele levenscyclus, ook aandacht besteed aan celbiologie, hersenen & gedrag en aan sport & bewegen.

Module Gezondheid en maatschappij

In deze module ga je kritisch kijken naar de inrichting van onze (veranderende) maatschappij. Daarnaast kijk je wat voor kosten daarmee gemoeid zijn, en hoe hier mogelijk nog winst te behalen is in de toekomst. Voor het assessment zet je samen met je groepje je tanden in een gezondheidsprobleem, bijvoorbeeld ‘werkgerelateerde stress’. Vervolgens ga je als ‘medewerker strategie en beleid’ aan de slag met uiteenlopende toekomstscenario’s. Uiteindelijk kies je een bepaalde strategie en beschrijf je deze in een strategienota.

Module Integraal project

Bij deze module ga je een projectbureau starten en voer je een groter project uit voor een bestaande opdrachtgever. Het project kan bijvoorbeeld gaan over onderzoek naar bewoners van een zorginstelling, waarbij er wordt gekeken hoe beweging de gezondheid beïnvloedt. Tijdens dit project zal je verschillende stappen doorlopen, denk aan een startgesprek, projectcontract, rapportage, en het onderhouden van contact met verschillende partijen. Om je hierbij te ondersteunen, krijg je in de module vakken over projectmanagement, marketing & bestuur en politiek.

Ga terug naar de studie-informatie van Voeding & Gezond Leven