Bachelor voltijd studie Voeding en gezond leven Aeres Hogeschool Almere

Dit jaar vormt de basis voor de verdere studie. Je gaat van elke richting die wij aanbieden een beetje proeven (voeding, mens en gedrag), waarbij we vanuit de biologie naar de mens kijken. Ondertussen leer je belangrijke vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een rapport. Dit eerste jaar is gevuld met verschillende modules. Voor een module krijg je één hoofdopdracht, die wij het assessment noemen. Die hoofdopdracht maak je vrijwel altijd voor een echte opdrachtgever. Wij verwachten niet dat je gelijk weet hoe je zo’n opdracht moet aanpakken. Daarvoor bieden wij jou binnen de module vakken, trainingen, en coaching aan. Op die manier kan je de leerstof gelijk in de praktijk toepassen.

Module Mens en omgeving

In deze module leer je hoe belangrijk de omgeving is voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Het wonen in een groene omgeving kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen meer naar buiten gaan, meer bewegen, en makkelijker kunnen ontspannen. Ook kan een groene omgeving in een woonwijk de sociale cohesie verhogen wat weer bevorderlijk kan zijn voor het gevoel van veiligheid. Maar wat is een groene omgeving nou eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat mensen er ook echt gebruik van gaan maken? Voor de hoofdopdracht ga je een gebied in een buurt inventariseren en schrijf je een adviesrapport. Je gaat hierbij kijken naar de mogelijkheden die de wijk schept, het soort buurtbewoners die gebruik maken van deze omgeving, maar ook naar de belevingswaarde van de wijk.

Module Bouw, functie en gedrag

Voor deze module ga je zelf een onderzoeksplan maken, waarbij uitgezocht moet worden wat de relatie is tussen een mens of dier en zijn omgeving. Je gaat leren over de fysiologie, anatomie en gedrag van zowel mensen als dieren, en hoe je gedragsonderzoek kan uitvoeren. Je krijgt ook training in presenteren en in het schrijven van een goede inleiding en methode voor je verslag. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij een goed opgezet onderzoek?

Module Voeding en gezondheid

In deze module ga je uitgebreid de voedings- en levensmiddelenleer behandelen. Hierbij kan je natuurlijk denken aan eiwitten en vetten, maar ook voedselveiligheid en voeding bij ziekten komen aan bod. Met deze kennis en inzicht in de humane voedings- en levensmiddelenleer, ga je in je beroepsrol van (voedings)voorlichter een boodschap overbrengen op de doelgroep. Dit doe je door een wetenschappelijk onderbouwd stuk te schrijven over een specifiek voedingsmiddel of –product in relatie tot een doelgroep, bijvoorbeeld ‘energiedrank en kinderen’. Misschien lukt het jou wel om jouw artikel te plaatsen in een vakblad!

Module Urbane voedselvoorziening

In 2050 woont meer dan 70% van de wereldbevolking in de stad. Hoe kunnen deze mensen duurzaam en gezond eten? Hier ga je mee aan de slag in deze module. Je leert over de ontwikkeling van steden en haar bijbehorende voedselsystemen. Je krijgt inzicht in de herkomst van ons voedsel en je leert de stedelijke consument van nu te begrijpen en beïnvloeden. Daarnaast komt regelgeving aan bod (bijvoorbeeld suikertax) en ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom personalised food. 

Jouw kennis en inzichten over deze diverse aspecten van urbane voedselvoorziening zet je in als junior-voorlichter. In deze rol ontwikkel je een product of tool dat door een opdrachtgever kan worden ingezet voor een positieve gedragsverandering bij de consument. 

Ga terug naar de studie-informatie van Voeding & Gezond Leven