Bachelor voltijd studie Tuinbouw en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Het eerste jaar is de studie breed opgezet, zodat je de sector in de breedte leert kennen. In het tweede jaar volg je verschillende modules en binnen een aantal daarvan kies je voor tuinbouw of akkerbouw. In het derde jaar maak je de keuze voor tuinbouw of akkerbouw en in het laatste jaar kies je met twee minoren je eigen profilering. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk.

Jaar 1

 • OriĆ«nteren op de tuin- en akkerbouwsector
 • Bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Agrotechniek akker- en tuinbouw
 • Praktijkmodule
 • hbo-doorstroom (bij mbo-instroom) en schakelpakket

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken (wiskunde, Nederlands, Engels). Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg.

Jaar 2

 • Marketing en verkoop
 • Omgevingsgericht ondernemen
 • Leiding geven
 • Teeltoptimalisatie en advies

Jaar 3

In het derde jaar kies je voor de richting akkerbouw of tuinbouw. Als je voor akkerbouw kiest, volg je het onderstaande Nederlandse programma. Kies je voor tuinbouw, dan volg je samen met internationale studenten in jaar drie het Engelstalige programma International Horticulture & Management. In jaar vier heb je de keuze als tuinbouw-student om door te gaan met het internationale programma of om diverse (Nederlandse) minors te volgen.

 • Buitenlandstage
 • Strategisch bedrijfsplanning
 • De specialist Tuin- en akkerbouw
 • Praktijkgericht onderzoek

Jaar 4

 • Twee minors
 • Afstudeerstage
 • Afstudeerwerkstuk

Internationaal

In het derde en vierde jaar kun je jouw studie een internationaal karakter geven. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van het Engelstalige programma International Horticulture & Management, het volgen van onderwijs in het buitenland in jaar 4 of het uitvoeren van je afstudeerstage in het buitenland. Er zijn allerlei mogelijkheden!

Samenwerking bedrijfsleven

Aeres Hogeschool Dronten heeft veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Dat biedt volop keuzemogelijkheden. Jij bepaalt zelf bij welk bedrijf je jouw opdrachten uitvoert.