Bachelor voltijd studie Tuinbouw en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Lisanne Borst, student Tuinbouw & Akkerbouw

“Mijn vader heeft een tuin- en akkerbouwbedrijf. Ik ben gek van diverse teelten en dan vooral de tulpenteelt. Na het bezoeken van een paar open dagen wist ik dat ik na mijn havo-diploma Tuinbouw & Akkerbouw wilde studeren. De teeltgerichte vakken hebben mijn grootste interesse. De module ‘Marketing & Verkoop’ vond ik ook heel leuk en ik ben erg benieuwd naar de module ‘Bedrijfsproblemen oplossen & adviseren’. Een andere interessante module is ‘Bedrijfsanalyse Tuinbouw & Akkerbouw’. Je leert tijdens deze module hoe je met een andere blik naar een bedrijfsvoering kunt kijken. Daarnaast ga je met de bodem aan het werk: hoe richt je bijvoorbeeld een bouwplan in met behoud van bodemvruchtbaarheid en maximaal rendement? Erg leuk en leerzaam!”

Jeroen de Winter, student Tuinbouw & Akkerbouw

“Na mijn technisch mbo-opleiding wilde ik graag een agrarische vervolgstudie doen. Ik heb altijd een liefde voor de landbouw gehad en koos daarom voor Tuinbouw & Akkerbouw als vervolgstudie. Wat ik later wil gaan doen, weet ik nog niet. Mogelijk het ouderlijk bedrijf overnemen, maar een functie als bijvoorbeeld adviseur of vertegenwoordiger houd ik ook open.

De studie bevalt mij goed, een voorbeeld van een interessante module is ‘Strategische bedrijfsplanning’. Ik heb nu een duidelijker beeld gekregen over de boekhoudkundige cijfers van een landbouwbedrijf. Ook de module ‘Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren’ vond ik erg leuk. Ik heb hier veel geleerd over gewassen en de groei ervan. Op het gebied van bemesting en gewasbescherming ben ik ook bewuster geworden van de mogelijkheden die er zijn. De overgang van het mbo naar het hbo vond ik pittig. Met name op het gebied van de doorstroom- en schakelvakken was het zwaar. Maar ik heb het uiteindelijk wel allemaal gered.”