Toegepaste biologie hbo bachelor voltijd studie Aeres Hogeschool Almere

Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de stof die je in het eerste jaar geleerd hebt. In het begin van het 2e jaar zijn de onderwerpen nog biologie-breed, in je halfjaarstage kan je je focussen op een bepaalde richting binnen de biologie. 

Domesticatie en productie plant (vervolg)

TB Domesticatie en productie plant jaar2Tijdens deze module leer je alles over planten. Je bouwt voort op de module uit jaar 1, en leert daarnaast onder andere hoe je planten kunt vermenigvuldigen en wat daar allemaal bij komt kijken.  Met deze kennis schrijf je uiteindelijk een handleiding over hoe je een bepaalde plant het beste kunt telen. 


Eigen ecologisch onderzoek (vervolg)

In jaar twee ga je verder met het eigen ecologisch onderzoek. De verzamelde gegevens uit het eerste deel van deze module ga je nu verwerken tot een eindverslag. Je krijgt ondersteunende vakken die je helpen bij het verwerken van de gegevens, en aan het eind van deze module presenteer je je eindresultaat en ontwerp je een eigen poster. De module wordt afgesloten met een feestelijk symposium waarbij alle studenten hun resultaten presenteren. Ziekten en plagen

De module ziekten en plagen bestaat uit verschillende vakken die allemaal te maken hebben met het voorkomen van verschillende ziekten bij plant en dier. Het is een klein stukje microbiologie tijdens de opleiding waarbij bacteriën, virussen, schimmels en zelfs prionen aan bod komen. Tijdens deze module ga je aan de slag met het schrijven van een artikel over één van deze “pathogenen”, en misschien wordt jouw artikel wel geplaatst in een vakblad!

Educatie en natuur

De module mens en natuur draait om het verband met de natuur. Iedereen heeft een andere kijk op natuur: voor de één is natuur een plek voor ontspanning, voor de ander misschien meer een plek waar eigenlijk beter huizen kunnen staan. Je leert waarom mensen allemaal anders naar natuur kijken, welke plek natuur in de stad heeft en hoe natuurbeleid wordt gevormd. Met een groepje ga je aan de slag met het ontwikkelen van je eigen educatief ontwerp voor Staatsbosbeheer. Hier kun je al je inspiratie en creativiteit kwijt!

Halfjaarstage

TB halfjaarsstage  Tijdens je tweede jaar ga je een half jaar op stage. Het bedrijf voor je stage ga je zelf zoeken, daarbij word je goed ondersteund door je mentor. Voorbeelden van stagemogelijkheden zijn bij natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, bij een zaadveredelingsbedrijf, bij een dierentuin of in een laboratorium voor bijvoorbeeld een onderzoek naar het effect van antibiotica. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden! Tijdens je stageperiode schrijf je een stageverslag en word je ingedeeld in een stagegroepje met een stagedocent die jou tijdens de stage begeleidt. 

 

Ga terug naar de studieinformatie van Toegepaste Biologie