Toegepaste biologie hbo bachelor voltijd studie Aeres Hogeschool Almere

Dit jaar vormt de basis voor de verdere opleiding. Je gaat van elke richting die wij aanbieden een beetje proeven (Natuur, Dier, Plant). Ondertussen leer je belangrijke vaardigheden, zoals het leren herkennen van wilde dieren en planten, het opzetten van een onderzoek, en het schrijven van een rapport. Bij ons op school krijg je modules. Voor een module krijg je één hoofdopdracht, die wij het assessment noemen. Die hoofdopdracht maak je vrijwel altijd voor een echte opdrachtgever. Wij verwachten niet dat je gelijk weet hoe je zo’n opdracht moet aanpakken. Daarvoor bieden wij jou binnen de module vakken, trainingen, en coaching aan. Op die manier kan je de leerstof gelijk in de praktijk toepassen.

Ecologie en soortherkenning (inclusief veldwerkdagen) 

Bloem Almere toegepaste biologieVoor deze module ga je een park inventariseren. Je leert wilde soorten herkennen, je leert hoe landschappen ontstaan, en je leert meer over ecologie. Je krijgt ook training hoe je met behulp van je eigen inventarisaties de vegetatie in kaart kan brengen. Wat zeggen jouw gevonden soorten eigenlijk over het park? En wat heb je nodig om een goede kaart te maken?In het begin van de module ga je op veldwerk. Je gaat een paar dagen intensief planten leren herkennen, en je leert hoe je die kennis kan gebruiken om iets zinnigs te kunnen zeggen over het landschap waar je bent. Tegelijkertijd is het natuurlijk een goede manier om je klasgenoten te leren kennen!

Bouw, functie en gedrag

TB Bouw functie en gedrag Marit MoermanVoor deze module ga je zelf een onderzoek opzetten, waarbij uitgezocht moet worden wat de relatie is tussen een dier en zijn omgeving. Je gaat leren over de fysiologie van dieren, en hoe je gedragsonderzoek kan uitvoeren. Je krijgt ook training hoe je een goede inleiding, en een goede materiaal & methode schrijft voor je verslag. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij een goed opgezet onderzoek?

Foto: Marit Moerman

Bodem- en waterkwaliteit

Voor deze module ga je de bodem- en waterkwaliteit van een natuurgebied onderzoeken. In de lessen leer je hoe een bodemprofiel ontstaat, je gaat leren welke chemische processen er afspelen in het water, en je gaat leren welk leven er in de bodem en water zit. Van het natuurgebied ga je bodemmonsters nemen, en je verzamelt wat water uit het gebied. Met deze samples ga je proefjes uitvoeren, waardoor je weet hoe het gebied ervoor staat. Met de theorie uit de lessen en de verzamelde gegevens uit het natuurgebied maak je een analyse over de bodem- en waterkwaliteit van het gebied.

 

Domesticatie en productie plant

 Voor deze module ga je een groeifactorenproef doen. Dat betekent   dat je onderzoekt met welke omstandigheden een plant het beste   groeit. Voor de hoofdopdracht krijg je een aantal exemplaren van   één plantensoort. Door te variëren in de groeiomstandigheden gaan die planten op verschillende manieren groeien. Het is aan jou de taak om de groei van de plant bij te houden. In de les ga je leren hoe een plant op celniveau is opgebouwd, en wat een plant nodig heeft om überhaupt te groeien. Door de theorie van de lessen te combineren met de gegevens van jouw planten, kan je op het eind uitleggen welke omstandigheden het beste zijn voor de plant.

 Eigen ecologisch onderzoek (inclusief veldwerkdagen)

TB Eigen ecologisch onderzoek jaar1 Margreet van MiddelkoopVoor deze module ga je een ecologisch onderzoek opzetten. Een echte opdrachtgever zal voor jouw groepje met een opdracht komen. Het kan zijn dat je poelen in een natuurgebied gaat inventariseren. Wellicht ga je huismussen in een stad tellen. Misschien gaat jouw groepje in kaart brengen waar bepaalde vleermuizen zitten. In alle gevallen ga je gegevens verzamelen waarover je uiteindelijk met behulp van statistiek een verklaring moet geven. Voor deze eindopdracht ga je nadenken hoe je dit onderzoek gaat opzetten. Daarbij krijg je les over statistiek en projectmanagement. Wanneer het projectplan af is, is deze module ook klaar. De opdracht is echter nog niet klaar. Zodra je in het tweede jaar terug op school komt, krijg je een module die met jouw opdracht verder gaat. Dan ga je jouw verzamelde gegevens verwerken tot een eindverslag.

Foto: Margreet van Middelkoop

Ga terug naar de studieinformatie van Toegepaste Biologie