Cover B DT Docent Groene Sector Kopopleiding

De opleiding is er vanaf het begin op gericht om jou op een praktische manier te laten meedraaien in het onderwijs. Dit houdt in dat je twee lesdagen hebt in Wageningen en twee dagen op je werkplek meedraait (werkplekleren). Reken erop dat je de gehele week beschikbaar moet zijn.

Lesdagen

Je hebt 2 vaste lesdagen in Aeres Hogeschool Wageningen. Hier krijg je alle vakkennis en benodigde vaardigheden aangereikt om je lessen goed te kunnen voorbereiden, plannen en geven. De lesdagen zijn op donderdag en vrijdag.

Werkplekleren

Werkplekleren geeft jou de kans om de theorie meteen in de beroepspraktijk toe te passen. Tijdens het werkplekleren draai je mee met de lopende werkzaamheden op je stageschool in het groene onderwijs, in het (v)mbo of het praktijkonderwijs. Je werkt aan specifieke opdrachten, zoals het geven van praktijk- en theorielessen en het begeleiden van individuele en groepen leerlingen. Je wordt op je werkplek begeleid door een coach van de stageschool.
Deze stageplek zoek je zelf. We helpen je natuurlijk waar nodig.

Zie hier informatie over het werkplekleren in het eerste studiejaar.

Groen Consortium

Het Groen Consortium is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Wageningen en groene AOC's: Clusius College, AOC Terra,  Aeres (v)mbo, Zone.college, Lentiz, Prinsentuin en Nordwin College. Het doel van deze samenwerking is om in gezamenlijkheid studenten op te leiden en het leren op de werkplek maximaal te benutten. Studenten in de opleiding Docent en kennismanager groene sector (inclusief deze kopopleiding) hebben de mogelijkheid om hun werkplekopdrachten uit te voeren bij deze instellingen. Lees meer