Cover B DT Docent Groene Sector Kopopleiding

Naast het leren op je werkplek volg je lessen op school. Dit noemen we flankerend onderwijs. Gedurende het jaar komen de volgende studieonderdelen aan bod:

Didactiek: praktische instructie, activerende didactiek en samenwerkend leren

Hoe vergroot je het inzicht, de (vak)kennis en (vak)vaardigheid van je leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen actief betrokken zijn bij de les? Hoe laat je ze meedenken, vragen stellen en samen leren? Als docent ben je verantwoordelijk voor een veilige en ordelijke leeromgeving waarin je leerlingen een uitdagende lesinhoud biedt. Tijdens dit studieonderdeel leer je de theorie en de toepassing van diverse didactische concepten.

Ontwikkelingspsychologie 

Om goed als docent te kunnen functioneren heb je kennis nodig van de ontwikkeling die je leerlingen doormaken. Tijdens het studieonderdeel Ontwikkelingspsychologie leer je over fysieke, cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Je leert over leer- en gedragsproblemen, passend onderwijs en zorg in de school.

Presenteren

Hoe presenteer je voor een groep? Hoe sta je, welke houding neem je aan, hoe gebruik je je handen en je stem? Je leert hoe dit allemaal effect heeft, je oefent hiermee in lessen en op stage en je krijgt feedback, zodat je het maximale haalt uit jouw presenteren.

Begeleiden van leergroepen en leerlingen

De rol van de docent is verschoven van ‘traditionele kennisoverdrager’ naar ‘begeleider en coach’. Als docent heb je te maken met zelfstandig leren, werkplekleren, projectgestuurd onderwijs en natuurlijk leren. Dit vereist specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens dit studieonderdeel leer je leerlingen begeleiden in hun leerproces, problemen herkennen en oplossen, gespreksvaardig zijn en een vertrouwensband met je leerlingen opbouwen. 

Hoe de inhoud van de opleiding is opgebouwd en ingedeeld over de 3 semesters, kan je hier zien.