Bachelor voltijd studie Hippische bedrijfskunde Aeres Hogeschool Dronten

Het eerste jaar is het propedeusejaar waarin je een brede studie volgt zodat je in contact komt met de paardensector en een goede bedrijfskundige basis legt. In het tweede en derde jaar volg je acht modules. In het vierde jaar bieden minoren verbreding en specialisatie van je interessegebieden. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk.

Jaar 1

 • Visie verwerven paardensector
 • Analyseren bedrijfsprocessen
 • Oriëntatie hippisch bedrijf
 • Tien weken praktijkstage of hbo-doorstroompakket afronden (bij mbo-instroom)

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken. Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg.

Jaar 2

 • Paardensport en lifestyle
 • Marketing- en communicatiestrategie
 • Financiële informatievoorziening
 • Ontwerpen hippisch landschap

In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage. Na het tweede jaar kun je ervoor kiezen om eventueel de internationale (Engelstalige) variant International Equine Business Management te volgen.

Jaar 3

 • Ondernemen en adviseren in de paardensector
 • Strategie en economie
 • Leidinggeven aan projecten
 • Beleid paardensector formuleren

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Afstudeerstage en afstudeerwerkstuk