Bachelor voltijd studie Geo media en design Aeres Hogeschool Almere

GMD opzetstudie jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van de student als aspirant professional, waarbij je steeds in contact zal staan met de praktijk van het werkveld. De eerste periode van het studiejaar staat in het teken van het afronden van je halfjaarstage. In de laatste periode loop je drie maanden stage in het buitenland.

In het tussenliggende half jaar volg je twee verdiepingsmodules (specialisaties). Ook daar zal je werken aan integrale projecten, waarbij je met andere studenten samen een opdracht uitvoert voor een externe opdrachtgever. Dit jaar geeft je zo ruimte om je voorkeursrichting verder te ontdekken en ontwikkelen.

Specialisatie Geo-ICT / geo-analyse

In deze specialisatie module verdiep je je kennis op het analyseren van geo-data in GIS-software. In deze module werk je voor een externe opdrachtgever in het GeoLab van onze school.

Ondersteunende vakken:

  • Verdieping Geo-ICT (GIS-software)
  • Verdieping Geo-analyse
  • Projectmanagement

Specialisatie Integraal Stedelijk Design

In deze specialisatie module verdiep je zowel je van 3D visualisaties als VR (virtual reality), AR (augmented reality) toepassingen als je kennis van geo-design. Denk hier aan 3D visualisering van stedelijke gebieden. Natuurlijk blijft er ook aandacht voor geo-media; media en design gaan in de toekomst voor een groot deel hand-in-hand. Ook in deze module werk je voor een externe opdrachtgever in het GeoLab van onze school.

Ondersteunende vakken: