Bachelor voltijd studie Geo media en design Aeres Hogeschool Almere

Geo Media Design jaar 1

1 Module Stedelijke Ontwikkeling

In deze module staat stedelijke ontwikkeling binnen Nederland centraal. Je stapt in de rol van adviseur bij een gemeente en je gaat je verdiepen in een woonwijk. Je krijgt inzicht in de achtergronden van de verstedelijking in Nederland. Daarnaast leer je de basis van het werken met (geo-)data en leer je ontwerpen in 3D (met SketchUp) en de basis van video-editing.

Ondersteunende vakken:

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Basistraining Data
 • Training Onderzoeksvaardigheden 1
 • Basistraining Geo-design

Ryan Geuzinge over de module Stedelijke ontwikkeling: “Stedelijke ontwikkeling was wel mijn favoriete module. Het is echt voor mensen die geïnteresseerd zijn in de werking van onze samenleving, en die willen bijdragen aan verbeteringen in hun wijk of gemeente”

2 Module Landschap om je heen

Het landschap in Nederland is niet zomaar ontstaan. Naast de fysische ontstaanswijze spelen ook andere zaken een rol; hoe heeft de mens het landschap ontgonnen en ingericht? Hoe is het geregeld met watermanagement, welke organisaties spelen een rol? In je toekomstig beroep moet je in staat zijn om een goede beschrijving te kunnen geven van een gebied, welk beheer/beleid er plaats vindt en welke actoren er zijn. In deze module leer je om een visualisatie van een mobiele app die gebruikers van een natuur- of recreatiegebied meer te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de rol van het water daarin.  

Ondersteunende vakken:

 • Geologie en landschap
 • Klimaat en water
 • Inleiding GIS (geografisch informatiesysteem)
 • Basistraining Design 

3 Module Geo-Design

In de module Geo-design leer je om een actueel milieu- of klimaatvraagstuk uit Nederland te verwerken in een aansprekende infographic. In lessen komen de actuele vraagstukken aan bod, zoals waterveiligheid, luchtkwaliteit, energie en uitstoot van broeikasgassen. Je leert werken met designsoftware en het ontwerpproces, van de eerste schetsen tot je eindproduct. Ook ga je aan de knoppen van een serious game, waarbij je in een team een 3D campuswijk klimaatadaptief inrichten.

Ondersteunende vakken

 • Sustainable future
 • Training Design II
 • Training Creative Thinking
 • Concepting theories

Bart Kloostra over de module Geo-design: “Deze module hoort echt bij GMD. Je focust je echt op geo-design. Dat is wel even een interessant leerproces ja……”

4 Module Ondernemend in de geo-branche

Je gaat in deze module het werkveld verkennen door bedrijfsbezoeken en contact met professionals uit het werkveld. Daarnaast verken je de trends en ontwikkelingen binnen de geo-branche. Ook ondernemerschap in de branche komt aan de orde. Zo kom je in het eerste studiejaar al meer in aanraking met de mogelijke beroepen als geo-media-designer. Je maakt een start met je eigen netwerk binnen het werkveld van GMD.

Ondersteunende vakken:

 • Video-editing
 • Trends in de Geo-branche
 • Business Modellen

5 Module Data analyse en visualisatie

In deze module staat het werken met online geo-data centraal. Je gaat vanuit de omgevingswet aan de slag met databewerking en datavisualisatie. Je verdiept je kennis in werken met GIS, je gaat ruimtelijke analyses uitvoeren in zowel ArcGIS als QGIS. Daarnaast ga je meer in op de theorie van datavisualisatie, je leert kwaliteit van datavisualisaties te beoordelen met behulp van theorie. 

Ondersteunende vakken

 • Omgevingswet
 • Training Databewerking
 • Datavisualisatie
Ga terug naar de studieinformatie van Geo Media & Design