Bachelor voltijd studie Geo media en design Aeres Hogeschool Almere

Het eerste jaar is het propedeusejaar waarin je kennismaakt met het vakgebied, de basisprincipes leert van design, geo-data, 3D-ontwerpen en het werkveld leert kennen. In het tweede jaar ga je aan de slag met thema’s zoals smart cities en urban delta’s. Het grootste deel van het derde jaar bestaat uit stage in binnen- en buitenland en kies je een specialisatie. Het laatste jaar kies je een of twee minoren en voer je een afstudeeropdracht uit en een bedrijfsopdracht.

GMD Student2

Jaar 1

Je maakt kennis met het vakgebied en leert het werkveld kennen. Je richt je op het herkennen, begrijpen en analyseren van de relevante geo informatie in de media. Het sterk verstedelijkte landschap van Nederland staat in het eerste jaar centraal. Daarbij starten we met basiskennis design en het werken met geo-data. Aan de orde komen onder andere stedelijke ontwikkeling, fysische geografie, GIS, data & modellen, ontwerpen (digitaal en op papier), grafische vormgeving, typografie en kleurenleer. 

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 1 vind je hier

Jaar 2

We gaan een stap verder in professionalisering; je leert kennis uit het eerste jaar toepassen en te verdiepen. Dat ga je doen voor thema's in binnen- en buitenland waaronder smart cities en urban delta’s. Aan de orde komen kwaliteit van geo-data en ruimtelijke analyse. Je gaat aan de slag met webdesign, (web)applicatieontwikkeling en interactieve kaarten maken met leaflet. Ook staat serious gaming en het maken van animaties op het programma. 

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 2 vind je hier

Jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van de student als aspirant professional, waarbij je steeds in contact zal staan met de praktijk van het werkveld. Je gaat een halfjaar op stage in Nederland en drie maanden in het buitenland. Daarnaast specialiseer je je op urbane geografie met toepassingen in VR (virtual reality) en maak je daarbij een keuze voor verdieping in geo-data of geo-design. Dit derde studiejaar geeft je zo ruimte om je voorkeursrichting verder te ontdekken en ontwikkelen. 

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 3 vind je hier

Jaar 4

Het laatste jaar gaat de afstudeerfase in. Je specialiseert en profileert jezelf als professional. Je hebt een halfjaar de tijd voor het kiezen van specialisatievakken in de vorm van één of twee minors. Daarnaast studeer je af door het maken van een individuele bedrijfsopdracht en een afstudeerwerkstuk. 

Specifieke informatie over het afstudeerjaar vind je hier