Bachelor voltijd studie Geo media en design Aeres Hogeschool Almere
Het eerste jaar is het propedeusejaar waarin je kennismaakt met het vakgebied en het werkveld leert kennen. In het tweede jaar ga je aan de slag met thema’s zoals smart cities en rampen- en veiligheidsissues. Het grootste deel van het derde jaar bestaat uit stage in binnen- en buitenland en kies je een specialisatie. Het laatste jaar kies je een of twee minoren en voer je een afstudeeropdracht uit en een bedrijfsopdracht.  

Jaar 1

Je maakt kennis met het vakgebied en leert het werkveld kennen. We richten ons op het herkennen, beschrijven, begrijpen en analyseren van de relevante geo media en beginnen daarbij in Nederland. Daarbij starten we met design basiskennis. Aan de orde komen onder andere fysische en sociale geografie, GIS, data & modellen, ontwerpen (digitaal en op papier), grafische vormgeving, typografie en kleurenleer.

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 1 vind je hier

Jaar 2

We gaan een stap verder in professionalisering; je leert kennis toepassen, onderzoeken, ontwerpen en beheren. Dat ga je doen voor thema's in binnen- en buitenland waaronder smart cities en rampen- en veiligheidsissues. Aan de orde komen kwaliteit van (big & open) data en ruimtelijke analyse. Je gaat aan de slag met webdesign, HTML en CSS, UX en UI design, (web)applicatieontwikkeling en interactieve kaarten maken met leaflet. Ook staat serious gaming op het programma. 

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 2 vind je hier

Jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van de student als aspirant professional, waarbij je steeds in contact zal staan met de praktijk van het werkveld. Je gaat een halfjaar op stage in Nederland en drie maanden in het buitenland. Daarnaast specialiseer je je op fysische dan wel urbane geografie en je maakt een keuze voor verdieping in geo-media of geo-design. Dit jaar geeft je zo ruimte om je voorkeursrichting verder te ontdekken en ontwikkelen. 

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 3 vind je hier

Jaar 4

Het laatste jaar gaat de afstudeerfase in. Je specialiseert en profileert jezelf als professional. Je hebt een halfjaar de tijd voor het kiezen van specialisatievakken in de vorm van één of twee minors. Daarnaast ga je een individuele bedrijfsopdracht en een afstudeeropdracht doen.

Specifieke informatie over het afstudeerjaar vind je hier