Bachelor voltijd studie Geo media en design Aeres Hogeschool Almere

Het eerste jaar is het propedeusejaar waarin je kennismaakt met het vakgebied, de basisprincipes leert van design, geo-data, ruimtelijk ontwerpen en het werkveld leert kennen. In het tweede jaar ga je meer internationaal aan de slag met thema’s zoals smart cities, risicoanalyse, natuurrampen en urban delta’s. Het grootste deel van het derde jaar bestaat uit stage in binnen- en buitenland en kies je een specialisatie. Het laatste jaar kies je een of twee minoren, voer je een afstudeer- en een bedrijfsopdracht uit.

Tijdens de hele studie is er aandacht voor coaching en persoonlijke ontwikkeling. In alle jaren is aandacht voor professioneel communiceren, zowel Nederlands- als Engelstalig. En leer je zaken als presenteren, samenwerken, deadlines halen, persoonlijke en beroepsethiek.

Het is een praktijkgerichte beroepsopleiding, waarbij je al veel gaat doen voor externe opdrachtgevers, die later je werkgever kunnen zijn. Je bent ook niet alleen binnen op school, maar er zijn diverse excursies, diverse trainingen in het veld en internationale uitwisseling.

GMD Student2

Jaar 1

Je maakt kennis met het vakgebied en leert het werkveld kennen. Je richt je op het herkennen, begrijpen en analyseren van de relevante geo informatie in de media. Het sterk verstedelijkte landschap van Nederland staat in het eerste jaar centraal. Daarbij starten we met basiskennis design en het werken met geo-data. Aan de orde komen onder andere stedelijke ontwikkeling, Nederlandse landschappen, GIS, data & modellen, digitaal ontwerpen, grafische vormgeving, typografie en kleurenleer. 

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 1 vind je hier

Jaar 2

We gaan een stap verder in professionalisering; je leert kennis uit het eerste jaar toepassen en te verdiepen. Dat ga je doen voor thema's in binnen- en buitenland waaronder smart cities, risicoanalyse en natuurrampen en urban delta’s. Aan de orde komen kwaliteit van geo-data en ruimtelijke analyse. Je gaat aan de slag met webdesign, (web)applicatieontwikkeling en interactieve kaarten maken met leaflet. Ook staat serious gaming en het maken van animaties op het programma. Aan het eind van het tweede jaar ga je een half jaar op stage in Nederland.

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 2 vind je hier

Jaar 3

In het derde jaar rond je je halfjaar stage af. Daarna heb je de mogelijkheid je te verdiepen op stadsgeografie, geo-analyse en/of geo-design. Je werkt hiervoor samen met andere studenten in ons GeoLab voor opdrachten direct uit de praktijk. Bij geo-analyse staat (3D) GIS centraal en bij geo-design toepassingen in VR (virtual reality). Tot slot ga je drie maanden stage lopen in het buitenland. Dit derde studiejaar geeft je zo ruimte om je voorkeursrichting verder te ontdekken en ontwikkelen.

Specifieke informatie over modules en vakken van jaar 3 vind je hier

Jaar 4

Het laatste jaar gaat de afstudeerfase in. Je specialiseert en profileert jezelf als professional. Je hebt een halfjaar de tijd voor het kiezen van specialisatievakken in de vorm van één of twee minoren. Daarnaast studeer je af door het maken van een individuele bedrijfsopdracht en een afstudeerwerkstuk. 

Specifieke informatie over het afstudeerjaar vind je hier