Bachelor voltijd studie Geo media en design Aeres Hogeschool Almere

Ben Sinnige, 4e jaars student Geo Media & Design

"Ik was al een tijdje op zoek naar een studie met aardrijkskunde als raakvlak. De aarde, klimaat, milieu en topografie zijn altijd onderwerpen geweest die mijn interesse hebben. Op hbo-niveau is het aanbod aan studies met aardrijkskunde echter schaars en kom je al snel uit bij een lerarenopleiding. Per toeval kwam ik deze studie tegen. Ik ben visueel ingesteld en de mix van geografie en design leek mij een leuke combinatie. Het leren verzamelen en interpreteren van geografische data is één ding, maar het omzetten naar iets aantrekkelijks wat iedereen kan begrijpen is wat deze studie uniek maakt. De meerwaarde van de studie is dat hij is opgericht vanuit de vraag van het bedrijfsleven. Als student heb je straks een unieke 'skillset' die je helpt te onderscheiden van anderen. Je kan niet alleen geografische kennis vergaren en interpreteren, maar ook omzetten naar iets waar de doelgroep wat mee kan". 

Frederieke Ridder, oud-student Geo Media & Design

"In deze studie komen mijn grote passies design en aardrijkskunde samen. Op een toekomstgerichte maatschappij-bewuste manier. Door de hele studie zijn de groene sector en duurzaamheid verweven. In de lessen en tijdens projecten wordt duidelijk gemaakt waarom we leren wat we leren. Ik vind dat de stof goed verdeeld wordt in een praktijk- en theoriegedeelte. Er is een fijne balans tussen het doen van opdrachten en het leren voor tentamens. Ik merk als student dat je kennis opbouwt en deze leert toe te passen. Vanuit de studie is er namelijk veel oog voor de praktijk. Ik vind het ontzettend leuk om data te vertalen in een visueel verhaal, bijvoorbeeld om een actueel klimaatvraagstuk onder de aandacht te brengen. Na een bezoek van medewerkers van de gemeente Almere bleek de interesse voor Geo Media & Design groot te zijn; erg motiverend als student!".