Associate degree Ad voltijd studie Duurzame bedrijfskunde Aeres Hogeschool Almere

Een jaar bestaat uit twee semesters met een eigen thema. In het eerste jaar ga je aan de slag met verspilling en kwaliteit. Je volgt vakken als kwaliteitsmanagement en voedselveiligheid. Het tweede jaar gaat over duurzaam ondernemen en marktonderzoek. Je volgt onder andere lessen op het gebied van marketing en innovatiemanagement.

Jaar 1

Verspilling in bedrijf en keten

Zoeken naar besparingsmogelijkheden in bedrijfsprocessen: minder afval en lager energieverbruik. Je doet een opdracht over preventie van afval en energieverspilling bij een bestaande organisatie. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Duurzame Ontwikkeling
 • Bedrijfsprocessen
 • Projectmanagement en HRM
 • Financieel Management
 • Internationale projectweek
 • Praktijkopdracht

Kwaliteit in bedrijf en keten

Het bereiken van optimale kwaliteit voor de consument door middel van samenwerking tussen verschillende schakels in de keten. Je doet een opdracht gericht op optimalisatie in de (internationale) keten, waarbij de kwaliteit voor de consument moet samengaan met een minimale milieu-impact. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Bedrijfsrecht
 • Kwaliteitsmanagement
 • Voedselveiligheid en voedselzekerheid
 • Logistiek
 • Praktijkopdracht

Jaar 2

Marktonderzoek in de circulaire economie

Onderzoeken wat de houding is van de klant ten opzichte van circulaire economie. Je voert marktonderzoek uit gericht op bijvoorbeeld energiebesparing, afvalscheiding, recycling, hergebruik en de deeleconomie. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Consultancy
 • Strategie
 • Marketing
 • Onderzoeksvaardigheden en statistiek
 • Praktijkopdracht

Duurzaam Ondernemen

Van een ‘circulair bedrijf’ wordt ook verwacht dat het een goede werkgever is en een positieve bijdrage levert aan de directe leefomgeving. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Circulaire economie
 • Ondernemerschap
 • Innovatiemanagement
 • Praktijkopdracht

Jaar 3

 • Halfjaarstage in binnen- of buitenland
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Verdieping in circulaire economie
 • Persoonlijke leerlijn, met onder meer oriëntatie op het afstudeerjaar en je latere beroep

In vergelijking met de Ad moet je in de Bachelor niet alleen een onderzoeksvraag kunnen stellen, maar ook het onderzoek kunnen doen om een antwoord te geven. Een halfjaarstage bij een bedrijf of organisatie in binnen- of buitenland hoort erbij. En tenslotte een verdiepende module waarin je leert om echt ingewikkelde vraagstukken te analyseren. 

Halfjaarstage 

In jaar 3 ga je op halfjaarstage in binnen- of buitenland. Je rondt je stage af, levert je verslag in en je presenteert de uitkomsten van je stage. Je mag zelf een bedrijf in het binnen- of buitenland uitkiezen. Kies je voor het buitenland? Dan kan heel ver weg zijn, zoals een stage in Nieuw-Zeeland of Afrika, maar je kunt de stage bijvoorbeeld ook in België of Duitsland doen. Tijdens de buitenlandstage loop je mee met het bedrijf en leer je niet alleen veel over je gekozen onderwerp, maar ook over de cultuur in het land naar keuze.  

Persoonlijke leerlijn 

Verdieping circulaire economie 

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Bedrijfsopdracht en afstudeerscriptie

Jaar 4 is vrij in te richten, maar bevat in ieder geval 30 ECTS aan minoren, een bedrijfsopdracht en een afstudeerscriptie. Dit mag je zelf inplannen, in overleg met je afstudeerdocent. Bij de bedrijfsopdracht richt je op het onderzoeken en oplossen van een praktijkvraagstuk. Dit vormt de basis van je afstudeerscriptie.

Bedrijfsopdracht en afstudeerscriptie

De bedrijfsopdracht en afstudeerscriptie staan samen onder één kopje omdat zij handig aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wanneer je tijdens je bedrijfsopdracht bijvoorbeeld begint met een literatuurstudie of een onderzoek, dan kun je de hierbij verkregen data verwerken in een afstudeerscriptie. Een bedrijfsopdracht en scriptie kun je doen bij een bedrijf naar keuze.  

Minor