Cover B VT Docent Dienstverlening en Producten

De vierjarige opleiding is opgedeeld in drie fasen:

 • In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende vakgebieden binnen de sector D&P én je leert lesgeven. Je leert over de ins en outs van het organiseren van een evenement. Je leert over diverse promotiemiddelen (website, social media, film) en hoe je die samen met de leerlingen waaraan je lesgeeft kunt ontwikkelen en ontwerpen.
 • In de hoofdfase richt je je op verdieping en vernieuwing in het vak. Je kijkt naar trends en ontwikkelingen in het brede vakgebied (zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven) en je werkt samen met andere studenten aan onderzoeks- en adviesopdrachten. Daarnaast leer je over pedagogiek, didactiek, presenteren en communicatie.
 • In de afstudeerfase werk je aan een omvangrijke, zelfgekozen eindopdracht.

Tijdens de opleiding combineer je lessen op school (flankerend onderwijs) met stage in de beroepspraktijk.

Ontwerp jouw opleiding

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding past bij jouw interesses en capaciteiten. Je krijgt tijdens je studie steeds meer ruimte om je te specialiseren door steeds een bewuste keuze te maken voor:

 • het thema waar je meer van wilt weten (en het onderwerp van je opdracht);
 • de werkplek waar je stage loopt.

Onze docenten begeleiden je natuurlijk bij het maken van jouw persoonlijke opleidings-/ loopbaanplan.

Flankerend onderwijs

Gedurende de opleiding volg je praktijklessen, theorielessen, werkcolleges en krijg je intervisie. Daarnaast word je op weg geholpen, ondersteund en begeleid door docenten. Dit flankerend onderwijs geeft jou de theoretische ondersteuning die je nodig hebt om goed aan de slag te kunnen in de praktijk. Tijdens de eerste drie semesters ga je drie dagen per week naar school en loop je twee dagen per week stage. Daarna wordt dat twee dagen naar school en drie dagen stage.

Werkplekleren

Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de beroepspraktijk. Je loopt veel stage (werkplekleren). Dit doe je:

 • in scholen: je geeft les, ontwikkelt lesmateriaal en analyseert de schoolorganisatie;
 • in bedrijven en (non-profit) organisaties: je kijkt naar de vaktechnische, bedrijfseconomische en sociaal-organisatorische kanten van het bedrijf en de positie ervan in de sector.

Stage in het buitenland is goed mogelijk en heel waardevol tijdens je studie en ook voor daarna.

Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 • Het verzorgen van praktijk- en theorielessen binnen het beroepsonderwijs;
 • Het begeleiden van leerlingen binnen passend onderwijs;
 • Werken bij een marketingbureau
 • Helpen organiseren van evenementen / festivals
 • Een website ontwerpen