Cover B VT Docent Consumptieve Techniek

De vierjarige opleiding is opgedeeld in drie fasen:

 • In het eerste jaar leer je over horeca (zowel keuken als gastheerschap), bakkerij, slagerij/vishandel, internationale evenementenorganisatie en microbiologie. Daarnaast maak je kennis met leren lesgeven.
 • Tijdens de hoofdfase leer je meer over didactiek, pedagogiek, presenteren en communicatie. Daarnaast draait het om verdieping/vernieuwing in het vak, trends en ontwikkelingen in het brede vakgebied (zowel op school als in het bedrijfsleven) en je werkt samen met andere studenten aan onderzoeks- en adviesopdrachten.
 • In de afstudeerfase werk je aan een omvangrijke, zelf gekozen eindopdracht.

Tijdens de opleiding combineer je lessen op school (flankerend onderwijs) met stage in de beroepspraktijk.

Ontwerp jouw opleiding

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding past bij jouw interesses en capaciteiten. Je krijgt tijdens je studie steeds meer ruimte om je te specialiseren door steeds een bewuste keuze te maken voor: het thema waar je meer van wilt weten (en het onderwerp van je opdracht); de werkplek waar je stage loopt. Onze docenten begeleiden je natuurlijk bij het maken van jouw persoonlijke opleidings-/ loopbaanplan.

Flankerend onderwijs

Gedurende de opleiding volg je praktijklessen, theorielessen, werkcolleges en krijg je intervisie. Daarnaast word je op weg geholpen, ondersteund en begeleid door docenten. Dit flankerend onderwijs geeft jou de theoretische ondersteuning die je nodig hebt om goed aan de slag te kunnen in de praktijk. Tijdens de eerste drie semesters ga je drie dagen per week naar school en loop je twee dagen per week stage. Daarna wordt dat twee dagen naar school en drie dagen stage.

Werkplekleren

Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de beroepspraktijk. Je loopt veel stage (werkplekleren). Dit doe je:

 • in scholen: je geeft les, ontwikkelt lesmateriaal en analyseert de schoolorganisatie;
 • in bedrijven en (non-profit) organisaties: je kijkt naar de vaktechnische, bedrijfseconomische en sociaal-organisatorische kanten van het bedrijf en de positie ervan in de sector.

Stage in het buitenland is goed mogelijk en heel waardevol tijdens je studie en ook voor daarna.

Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 • Het verzorgen van praktijk- en theorielessen binnen het beroepsonderwijs;
 • Het begeleiden van leerlingen binnen passend onderwijs;
 • Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een kookworkshop voor gasten bij een kookstudio;
 • Het schrijven van een risicoanalyse voor een klant bij een adviesbureau voor voedselveiligheid;
 • Het organiseren van een regionale publieksdag voor bakkerijbedrijven;
 • Het schrijven van een communicatieplan voor een voedselproducent om een nieuw product te introduceren;
 • Het organiseren van een gastronomisch evenement in opdracht van een gemeente.