Cover B VT Docent Bloemsierkunst

De vierjarige opleiding is opgedeeld in drie fasen:

  • Na de schakelperiode (afhankelijk van je vooropleiding) maak je in de eerste fase kennis met het groene vak, leer je verschillende bloemwerken te analyseren, leer je over verhoudingen, kleurgebruik, vorm, materiaalgebruik en techniek en begin je met leren lesgeven.
  • In de hoofdfase is er aandacht voor didactiek, pedagogiek, presenteren en communicatie en voor verdieping en vernieuwing in het groene vak. Je kijkt naar verleden, heden en toekomst, trends en ontwikkelingen, nieuwe ondernemingsvormen en je gaat op zoek naar je eigen identiteit binnen het vak. Ook kijk je in deze fase over de grenzen van je eigen studierichting heen en volg je vakonderdelen van andere richtingen.
  • In de afstudeerfase ga je aan de slag met een omvangrijke eindopdracht.

Ontwerp jouw opleiding

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding past bij jouw interesses en capaciteiten. Je krijgt tijdens je studie steeds meer ruimte om je te specialiseren door steeds een bewuste keuze te maken voor:

  • de thema's waar je meer over wilt weten
  • de onderwerpen van je stageopdrachten
  • de werkplekken waar je stage loopt

Onze docenten begeleiden je natuurlijk bij het maken van jouw persoonlijke opleidingsplan.

Lesweek

Al vanaf het eerste jaar van de opleiding maak je tijdens stage kennis met de praktijk van jouw groene vak én sta je voor de klas. Je loopt twee dagen per week stage (werkplekleren). De overige dagen volg je lessen op school. Na anderhalf jaar draait dit om: drie dagen werkplekleren, twee dagen school.

Werkplekleren

Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de beroepspraktijk. Je loopt veel stage (werkplekleren). Dit doe je:
  • in scholen: je geeft les, ontwikkelt lesmateriaal en analyseert de schoolorganisatie
  • in bedrijven en non-profit organisaties: je kijkt naar de vaktechnische, bedrijfseconomische en sociaal-organisatorische kanten van het bedrijf en de positie ervan in de groene sector.

Stage in het buitenland is goed mogelijk en heel waardevol tijdens je studie en ook voor daarna.

Lesdagen

Tijdens de opleiding volg je praktijklessen, theorielessen, trainingen en krijg je intervisie. Daarnaast word je op weg geholpen, ondersteund en begeleid door docenten. Dit flankerend onderwijs geeft jou de theoretische ondersteuning die je nodig hebt om goed aan de slag te kunnen in de praktijk.