Bachelor voltijd studie Diergezondheid en management Aeres Hogeschool Dronten

Het eerste jaar is het propedeusejaar, je volgt in dit jaar een brede studie zodat je in contact komt met de sector. In het tweede en derde jaar volg je in totaal acht modules. In het laatste jaar kies je met twee minoren je eigen profilering. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeeropdracht. In dit laatste jaar werk je toe naar het beroep dat je wilt gaan uitoefenen.

Jaar 1

 • Sectororiëntatie
 • Productontwikkeling
 • Gezondheid en educatie
 • PR en communicatie

Jaar 2

 • Internationale Petsector (7 weken buitenlandstage)
 • De specialist diergezondheid
 • Kwaliteitsgericht ondernemen
 • Leidinggeven aan veranderingsprocessen

De modules Kwaliteitsgericht ondernemen en Leidinggeven aan veranderprocessen rond je af op een bedrijfsstage in Nederland.

Jaar 3

 • Marketing en verkoop
 • Doelgericht beleid vertalen
 • Innovatief ondernemen
 • Onderzoek diergezondheid en -welzijn

In het derde studiejaar start je ook met je 'Proeve van Bekwaamheid' waaraan je werkt naast de 4 modules. Binnen deze proeve ben je samen met medestudenten verantwoordelijk voor een eigen bedrijf of project. Voorbeelden hiervan zijn het Trendpanel, Animo per Animali of het Hulphondenhuis.

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Afstudeerstage en afstudeerwerkstuk