Bachelor voltijd studie Dier en veehouderij Aeres Hogeschool Dronten
Het eerste jaar is de studie breed opgezet, zodat je in contact komt met de sector Dier- en Veehouderij. In het tweede en derde jaar volg je acht modules. In het laatste jaar kies je met twee minoren je eigen profilering en werk je toe naar het beroep dat je wilt uitoefenen. Je sluit je studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk.

Jaar 1

 • Sector oriëntatie veehouderij
 • Bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Innovatief management veehouderij
 • Praktijkmodule en Nederland- of buitenlandstage (of hbo-doorstroom en schakelpakket bij mbo-instroom).

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken. Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg.

Jaar 2

 • Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren in de veehouderij
 • Marketing- en verkoopplan opstellen
 • Omgevingsgericht ondernemen
 • Strategische bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Hbo- praktijktrainingen

In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage bij een primair bedrijf of in de periferie.

Internationaal jaar

In het derde jaar kun je ook kiezen voor een internationaal programma veehouderij. Je volgt een half jaar een Engelstalig programma met internationale studenten en gaat een half jaar bij een partneruniversiteit modules volgen op veehouderij en/of ondernemerschap gebied.

Jaar 3

 • Praktijkonderzoek uitvoeren
 • Kwaliteitsgericht ondernemen
 • De specialist dier- en veehouderij (veevoeding, voederwinning, diergezondheidszorg en fokkerij incl. artikel naar keuze)
 • Leidinggeven melkvee

Jaar 4

 • Afstudeerstage en afstudeerwerkstuk
 • Twee minoren
 • Beroepsethiek

Aeres Hogeschool heeft veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Daardoor zijn er voor studenten volop keuzemogelijkheden. Jij bepaalt zelf bij welk bedrijf je de opdracht uitvoert. Je kunt een deel of het vierde jaar bij een partneruniversiteit volgen in Nederland of het buitenland. Of je kiest het vierde jaar voor een jaartraject ‘Internationaal bedrijfsleiderschap’.