Bachelor voltijd studie Dier en veehouderij Aeres Hogeschool Dronten

Wat is de inhoud van deze studie?

De veehouderijsector is hard op zoek naar bedrijfsopvolgers en adviseurs die veel weten van de agrarische sector. Ben jij creatief en flexibel? En heb je volop nieuwe ideeën voor de toekomst van de dierhouderij of veehouderij? Dan is de hbo-studie Dier- en Veehouderij wat jij zoekt. In deze opleiding staat de beroepspraktijk centraal.

Omdat in de veehouderij de grondsoort (klei, zand, veen) een belangrijke factor is, verdiepen we jouw kennis en ervaring door lesprogramma’s op locatie. Aeres Hogeschool heeft een nauwe samenwerking met KTC De Marke in Hengelo en KTC Zegveld (Veenweiden Innovatie Centrum). Zo ben je altijd op de hoogte van de nieuwste kennis en ervaringen uit deze sector, gecombineerd met de regionale invulling. Natuurlijk betrekken we hierbij ook ondernemers, bedrijfsleven (zoals mengvoerindustrie, accountants en adviseurs) en overheden. Daarnaast ben je straks goed inzetbaar in de (inter)nationale agribusiness.

Welke vaardigheden heb je als je klaar bent?

Jij weet hoe je straks de gezondheidsstatus op een melkveebedrijf verbetert, hoe je vruchtbaarheidsproblemen bij vee voorkomt of hoe je advies geeft op het gebied van infectieprogramma’s. Je leert zelfstandig ondernemen en adviseren en bent daarmee een gesprekspartner voor de veehouder. Je specialiseert je in het vakgebied van jouw keuze, zoals fokkerij of veevoeding.

Stage en praktijk

Tijdens verschillende stages en praktijkopdrachten leer je alvast het echte bedrijfsleven kennen. Je ziet verschillende soorten bedrijven waar je wellicht in de toekomst aan de slag gaat. Zo proef je alvast de sfeer en maak je mee wat er allemaal gebeurt tijdens een werkdag. Tijdens je studie voer je namelijk zoveel mogelijk opdrachten bij bedrijven in de praktijk uit. Daarnaast ga je in het buitenland op stage.

Praktijklocaties

De praktijklocaties waar jij straks veel les hebt of opdrachten uitvoert, zijn vlakbij school. Aeres Farms heeft ruim 340 hectare bouw- en grasland en drie verschillende melkveebedrijven. Eén waar de focus ligt op veevoeding en onderzoek, één waar de focus ligt op automatisering en bij de derde staat beweiding centraal. Je leert op de melkveebedrijven van het praktijkcentrum naast praktische vaardigheden juist ook ondernemen. Daarnaast krijg je de ruimte om volop te experimenteren. Het unieke is dat je zelf verantwoordelijk bent voor het runnen van de drie bedrijven. Het praktijkcentrum wordt gerund door studenten in samenwerking met de bedrijfsleider. Deze studenten wonen zelfs op dit melkveebedrijf. Zo maak je kennis met het bedrijfsleven!

Aeres Studentbedrijven is het bedrijf met onder meer varkens, legkippen, schapen en een paardenpensionstal. Ook dit bedrijf wordt dagelijks gerund door studenten. Zij zorgen ervoor dat alles op orde is en goed loopt.