Bachelor voltijd studie Dier en veehouderij Aeres Hogeschool Dronten

Thijs: "Wat mij erg aantrekt in de studie Dier- en Veehouderij is de link met de praktijk.''

"Mijn ouders hebben thuis geen melkveebedrijf, maar ik ben zelf wel enorm geïnteresseerd in de melkveehouderijsector. Daarom besloot ik een hbo-studie op het gebied van veehouderij te kiezen om later een interessante baan in de sector te krijgen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de technische aspecten van de veehouderij, zoals voeding en huisvesting. Dit zijn onderwerpen die tijdens de studie uitgebreid aan bod komen. Hiervoor heb ik een heel andere studie gedaan: manager opslag en vervoer op een mbo-instelling gericht op scheepvaart en transport. Ik was toen nog niet zeker genoeg van mijn perspectieven binnen de agrarische sector, maar ben dat nu inmiddels wel.

Wat mij erg aantrekt in de studie Dier- en Veehouderij is de link met de praktijk. We gaan veel op excursie en in veel lessen wordt direct de link gelegd tussen theorie en praktijk. Je moet proberen om tijdens je studie ook zo veel mogelijk opdrachten voor bedrijven uit te voeren. Hier leer je enorm veel van.

Ook is er een aantal modules die tijdens de studie aan bod komen zoals ‘Bedrijfsanalyse uitvoeren’, ‘Bedrijfsproblemen oplossen en analyseren’ en ‘Praktijkonderzoek’. Tijdens de module ‘Bedrijfsproblemen oplossen en analyseren’ wordt er veel aandacht besteedt aan het technische deel van de veehouderijsector. Je maakt kennis met het berekenen van rantsoenen, de mogelijkheden in de fokkerij en diergezondheid. Door mijn interesse in de veevoeding hoop ik na het behalen van mijn bachelordiploma ook een baan in deze branche te vinden. Ik zou graag als bedrijfsadviseur op pad gaan om melkveehouders te ondersteunen bij het optimaliseren van hun rantsoen. Daarbij staat voerefficiëntie voorop, het voer kost immers al genoeg en dan moeten de koeien het wel goed benutten. Ik hoop dat het gaat lukken.’’