Bachelor voltijd studie Bedrijfskunde en agrifoodbusiness Aeres Hogeschool Dronten

In het eerste jaar volg je een breed programma om de sector beter te leren kennen. In het tweede en derde jaar volg je acht modules waarbij je na het eerste jaar van de studie Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness ook kunt switchen naar de studie Financiële dienstverlening agrarisch. In het laatste jaar kies je met twee minoren op welk gebied je je wilt specialiseren. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk. In dit laatste jaar werk je toe naar het beroep dat je wilt gaan uitoefenen.

Jaar 1

 • Sectorvisie verwerven agri- en foodbusiness
 • Analyseren bedrijfsprocessen
 • Oriëntatie agrarisch bedrijf
 • Tien weken praktijkstage of hbo-doorstroompakket afronden (bij mbo-instroom).

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken. Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg.

Jaar 2

 • Innoveren in de agri- en foodbusiness
 • Marketing en marketingcommunicatiestrategie
 • Ondernemer in het MKB en Food Quality
 • Logistiek en financieel management

In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage.

Student company

In je tweede jaar richt je met medestudenten een student company op. Dit houdt in dat je een innovatief product ontwikkelt, en deze vervolgens in de markt zet. Je kunt zelfs meedoen aan ‘Jong Ondernemen’, een landelijke stichting die ondernemerschap stimuleert. Heb jij al een idee wat je wilt ontwikkelen?

Jaar 3

 • Strategische markt- en bedrijfsonderzoek
 • Strategie en economie
 • Export en risicomanagement
 • Projectleiding, sales & recht

 

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Afstudeerstage en een afstudeeropdracht