Bachelor voltijd studie Bedrijfskunde en agrifoodbusiness Aeres Hogeschool Dronten

In de eerste twee jaar volg je een breed programma om de agrifoodketen beter te leren kennen. In het derde jaar ga je op halfjaar stage. Drie maanden ga je op binnenland stage bij een bedrijf uit de periferie van de agrifoodsector, denk aan aardappelverwerkende industrie, bank, accountantskantoor of een zaadbedrijf. De andere drie maanden ga je op buitenland stage, het belangrijkste doel hiervan is internationale ervaring opdoen.

In het laatste jaar kies je met twee minoren op welk gebied je je wilt verbreden. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk. In dit laatste jaar werk je toe naar het beroep dat je wilt gaan uitoefenen.

Naast dit programma kun je je vierde jaar ook anders inrichten. Je hebt het vierde jaar de mogelijkheid om af te studeren met je eigen bedrijf of om duaal af te studeren. Als je duaal afstudeert werk/studeer je het gehele jaar bij een bedrijf.

Jaar 1

Je maakt kennis met de ins en outs van de agri- en foodketen en gaat aan het eind van het leerjaar voor een periode van 14 weken op praktijkstage binnen een bedrijf. Je loopt in deze periode twee dagen per week stage. Je volgt modules, zoals inleiding bedrijfskunde, sectororiëntatie agrifood business en ondernemingsplan & consultancy. 

Jaar 2

In het tweede jaar verdiep je je meer in bedrijfskundige vakken als commercieel management, marketing & sales, logistiek en financieel management. Ook maak je kennis met innoveren en ondernemen in de agri- en foodbusiness 

Student company

In je tweede jaar richt je met medestudenten een studentbedrijf op. Dit houdt in dat je een innovatief product bedenkt en produceert, aandelen verkoopt en vervolgens je product in de markt zet. Heb jij al een idee wat je wilt ontwikkelen?

Jaar 3

In het derde studiejaar ga je op halfjaarstage. De helft van je stage doe je in het binnenland bij een bedrijf in de agrifoodsector, denk aan aardappelverwerkende industrie, bank, accountantskantoor of een zaadbedrijf. De andere helft van je stage ga je naar het buitenland, het belangrijkste doel hiervan is internationale ervaring opdoen.

Daarnaast kun je specialisatiemodules volgen op het gebied van financiën, logistiek of commercie en bereid je je voor op je vierde jaar door een onderzoeksmodule te volgen.


Jaar 4

Je volgt twee minoren, gaat op afstudeerstage en maakt een afstudeerwerkstuk

Naast dit programma kun je je vierde jaar ook anders inrichten. Je hebt het vierde jaar de mogelijkheid om af te studeren met je eigen bedrijf of om duaal af te studeren. Als je duaal afstudeert werk/studeer je het gehele jaar bij een bedrijf.