Bachelor voltijd studie Agrotechniek en management Aeres Hogeschool Dronten

De voltijdstudie Agrotechniek & Management duurt drie of vier jaar, afhankelijk van je vooropleiding.

Jaar 1

 • Innovaties in de agrotechniek
 • Analyseren bedrijfsprocessen
 • Bodem, energie en techniek
 • Tien weken praktijkstage op een mechanisatiebedrijf of hbo-doorstroompakket afronden (bij mbo-instroom).

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken. Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg.

Jaar 2

 • Advisering in de mechanisatie
 • Marketing- en communicatiestrategie
 • FinanciĆ«le informatievoorziening
 • Ondernemen en strategie loonbedrijf

In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage. 
Tijdens de modules in jaar 2 krijg je ook vakken als werktuigen, GPS-toepassingen en aandrijftechnieken.

Jaar 3

 • Onderzoek en advies
 • Strategie en economie
 • Productmanager
 • Projectleiding sales en recht

In jaar 3 komen binnen de modules ook vakken als meet- en regeltechniek, procesbesturing, sensoren, robots, melkwinning, productbewaring en klimaatregeling aan bod. 

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Afstudeerstage en een afstudeeropdracht

Bodemprofiel

Wil je alle ins en outs weten van de bodem? Volg dan het bodemprofiel! Vanaf jaar 1 tot en met jaar 4 kun jij je verdiepen in deze speciale bodemleerlijn. Je gaat onder meer aan de slag met onderwerpen als:

 • Geologie
 • Bodemvorming
 • Landschappen
 • Bodemchemie
 • Bodembiologie
 • Geo-informatie & sensoren
 • Precisietechniek