Bachelor voltijd studie Agrarisch ondernemerschap Tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Het eerste jaar is de studie breed opgezet, zodat je de sector in de breedte leert kennen. In het tweede jaar volg je verschillende modules en binnen een aantal daarvan kies je voor tuinbouw of akkerbouw. In het laatste jaar kies je met twee minoren je eigen profilering. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk.

Jaar 1

 • Oriënteren op de tuin- en akkerbouwsector
 • Bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Agrotechniek akkerbouw en tuinbouw
 • Praktijkmodule
 • Hbo-doorstroom (bij mbo-instroom) en schakelpakket

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken (Nederlands, wiskunde en Engels). Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg. 

Jaar 2

 • Oriëntatie startend ondernemer
 • Omgevingsgericht ondernemen
 • Leidinggeven tuin- en akkerbouw
 • Teeltoptimalisatie en advies

Jaar 3

 • Buitenlandstage
 • Jong ondernemen
 • De specialist tuin- en akkerbouw agrarisch ondernemerschap
 • Praktijkgericht onderzoek

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Afstudeerstage
 • Afstudeerwerkstuk

Internationaal

In het derde en vierde jaar kun je jouw studie een internationaal karakter geven. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van onderwijs in het buitenland in jaar 4 of het uitvoeren van je afstudeerstage in het buitenland. Er zijn allerlei mogelijkheden!

 

Samenwerking met bedrijfsleven

Aeres Hogeschool Dronten heeft veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Dat biedt volop keuzemogelijkheden. Jij bepaalt zelf bij welk bedrijf je de opdracht uitvoert.

Het eerste jaar is de studie breed opgezet, zodat je de sector in de breedte leert kennen. In het tweede jaar volg je verschillende modules en binnen een aantal daarvan kies je voor tuinbouw of akkerbouw. In het laatste jaar kies je met twee minoren je eigen profilering. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk.