Bachelor voltijd studie Agrarisch ondernemerschap Dier en veehouderij Aeres Hogeschool Dronten

Het eerste jaar is het propedeusejaar waarin je een brede studie volgt zodat je in contact komt met de sector. In het tweede en derde jaar volg je acht verschillende modules. In het laatste jaar kies je met twee minoren je eigen profilering. Je sluit je studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk. In het laatste jaar werk je gericht naar het beroep dat je wilt gaan uitoefenen.

Jaar 1

 • Sector oriëntatie veehouderij
 • Bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Innovatief management veehouderij
 • Praktijkmodule en Nederland- of buitenlandstage (of hbo-doorstroom en schakelpakket afronden (bij mbo-instroom))

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken. Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg.

Jaar 2

 • Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren in de veehouderij
 • Oriëntatie startend ondernemerschap
 • Omgevingsgericht ondernemen
 • Kwaliteitsgericht ondernemen
 • Hbo-praktijktrainingen
 • In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage bij een primair bedrijf of in de periferie

Internationaal jaar

In het derde jaar kun je ook kiezen voor een internationaal programma veehouderij. Je volgt een half jaar een Engelstalig programma met internationale studenten en gaat een half jaar bij een partneruniversiteit modules volgen op veehouderij en/of ondernemerschap gebied.

Jaar 3

 • Jong ondernemen (incl. marketing, student company en eigen ondernemingsplan)
 • Praktijkonderzoek uitvoeren
 • Leidinggeven melkvee
 • De specialist agrarisch ondernemerschap (veevoeding, voederwinning, diergezondheidszorg en fokkerij incl. plan bedrijfsovername)

Jaar 4

 • Twee minoren
 • Afstudeerstage
 • Afstudeerwerkstuk

Aeres Hogeschool Dronten heeft veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Daardoor zijn er voor studenten volop keuzemogelijkheden. Jij bepaalt zelf bij welk bedrijf je de opdracht uitvoert. Je kunt een deel of het hele vierde jaar bij een partneruniversiteit volgen, in Nederland of het buitenland. Of je kiest het vierde jaar voor een jaartraject ‘Internationaal bedrijfsleiderschap’.