Voltijd bachelor Aarde & klimaat

Periode 1: module Klimaat om je heen

Het klimaat is overal om je heen, en heeft invloed op water, ecosystemen, bodem en landschap. In deze module leer je hoe het klimaatsysteem werkt, en welke actuele vraagstukken rondom het klimaat spelen. In deze module ontwikkel en ontwerp je een passend communicatie/educatiemiddel om de kennis van de doelgroep over het klimaat te vergroten voor een (natuur)educatie-instelling. Je leert ontwerpen en werken met design software.

Onderdelen van de module:

 • Assessment - ontwikkelen van het educatieproduct
 • Cursus Weer en Klimaat – met excursies
 • Training Design

Periode 2: module Water in het Landschap

Sommige gebieden verdrogen, anderen lopen juist risico op wateroverlast. In de watersector worden plannen gemaakt en maatregelen bedacht om deze klimaatproblemen te verhelpen, maar hoe goed werken die? In deze module maak je een afweging (op gebiedsniveau) van aangedragen maatregelen ter voorkoming van overstromingen en/of droogte. Dit wordt getoetst aan het beleidskader en wordt gevisualiseerd met GIS. Je leert in deze module over waterbeheer, en je ontwikkelt geo-ict skills.

Onderdelen van de module:

 • Assessment - toetsen van gebiedsplannen voor klimaatadaptatie
 • Cursus Water in Nederland - met excusies
 • Training GIS en data

Periode 3: Bodem en advies

Een gezonde bodem is de sleutel tot een duurzame wereld. In de module 'Bodem en advies' ga je aan de slag als junior adviseur bodem met een vraagstuk rondom bodemkwaliteit in het landelijk gebied. Je gaat voor een agrarisch ondernemer een advies opstellen dat helpt de bodemkwaliteit van het land te verbeteren. Een deel van deze module wordt gegeven bij Aeres Hogeschool Dronten, o.a. op de Aeres Farms.

Onderdelen van de module:

 • Assessment – adviesgesprek met een ondernemer
 • Cursus Bodem - met excursies en practica
 • Training onderzoeken en adviseren

Periode 4: Geo-toepassingen voor aarde & klimaat

Waarom zou je moeilijk doen, als het overzichtelijk kan? Nederland loopt voorop als het gaat om ruimtelijke gegevens verzamelen en uitwisselen, en in het kader van de nieuwe omgevingswet zijn tientallen wetten en regelgeving over de omgeving gebundeld. In deze module ga je aan de slag in de rol van GIS specialist. Je gaat ervoor zorgen dat datasets over o.a. bodemdaling goed op elkaar aansluiten.

Onderdelen van de module:

 • Assessment - data-integratie voor Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Cursus Landschap
 • Training GIS
 • Training Ondernemend in de geo-branche

Ga terug naar de studie informatie van Aarde & Klimaat