Voltijd bachelor Aarde & klimaat

Hoe is de studie opgebouwd?

Jaar 1

In het eerste jaar kom je veel te weten over hoe het klimaatsysteem werkt, in interactie met bodem, water en ecosystemen. Ook ontwikkel je skills om van geo-data mooie kaarten te maken met onderwerpen als wateroverlast, verdroging of bodemdaling. De modules in het eerste jaar: 

 • Klimaat om je heen
 • Water in het landschap
 • Bodem en advies
 • Geo-toepassingen voor aarde & klimaat

Specifieke informatie over modules en vakken in het eerste jaar vind je hier

Jaar 2

We gaan in het tweede jaar de grens over met modules met een internationale insteek. Je vergroot je kennis van klimaat, bodem en water en je breidt je ict- en designvaardigheden uit. Aan het einde van het jaar start je je halfjaarstage. De onderdelen van het tweede jaar:

 • Klimaat zonder grenzen
 • Design en communicatie voor de non-profit sector
 • Specialisatie I
 • Halfjaarstage (start)

Jaar 3

Je rondt je halfjaarstage in het binnenland af. Vervolgens werk je met studiegenoten aan een specialisatieopdracht voor een externe opdrachtgever en vorm je samen met studenten van andere opleidingen een projectgroep waarmee je een integrale opdracht voor het bedrijfsleven uitvoert. Ook ga je drie maanden op stage naar het buitenland. De onderdelen van het derde jaar:

 • Halfjaarstage (afronding)
 • Specialisatie II
 • Integraal project
 • Buitenlandstage

Jaar 4

In je afstudeerjaar specialiseer en profileer je jezelf. Dit doe je door minoren te kiezen, een afstudeerstage te lopen en een afstudeerwerkstuk te maken.