Associate degree Ad voltijd studie Duurzame bedrijfskunde Aeres Hogeschool Almere

Een jaar bestaat uit twee semesters met een eigen thema. In het eerste jaar ga je aan de slag met verspilling en kwaliteit. Je volgt vakken als kwaliteitsmanagement en voedselveiligheid. Het tweede jaar gaat over duurzaam ondernemen en marktonderzoek. Je volgt onder andere lessen op het gebied van marketing en innovatiemanagement.

Jaar 1

Verspilling in bedrijf en keten

Zoeken naar besparingsmogelijkheden in bedrijfsprocessen: minder afval en lager energieverbruik. Je doet een opdracht over preventie van afval en energieverspilling bij een bestaande organisatie. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Duurzame Ontwikkeling
 • Bedrijfsprocessen
 • Projectmanagement en HRM
 • Financieel Management
 • Praktijkopdracht

Kwaliteit in bedrijf en keten

Het bereiken van optimale kwaliteit voor de consument door middel van samenwerking tussen verschillende schakels in de keten. Je doet een opdracht gericht op optimalisatie in de (internationale) keten, waarbij de kwaliteit voor de consument moet samengaan met een minimale milieu-impact. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Bedrijfsrecht
 • Kwaliteitsmanagement
 • Voedselveiligheid en voedselzekerheid
 • Logistiek
 • Praktijkopdracht

Jaar 2

Marktonderzoek in de circulaire economie

Onderzoeken wat de houding is van de klant ten opzichte van circulaire economie. Je voert marktonderzoek uit gericht op bijvoorbeeld energiebesparing, afvalscheiding, recycling, hergebruik en de deeleconomie. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Consultancy en strategie
 • Marketing
 • Ondernemerschap
 • Onderzoeksvaardigheden en statistiek
 • Internationale projectweek
 • Praktijkopdracht

Duurzaam Ondernemen

Van een ‘circulair bedrijf’ wordt ook verwacht dat het een goede werkgever is en een positieve bijdrage levert aan de directe leefomgeving. Cursussen en trainingen die in deze module aan bod komen zijn:

 • Circulaire economie
 • Ondernemerschap
 • Innovatiemanagement
 • Praktijkopdracht

Je sluit je studie af met een afstudeerwerkstuk, gericht op het oplossen van een praktijkvraagstuk.