Cover Ad VT Bloemsierkunst

Hoe is de studie opgebouwd?

De opleiding Ad Bloemsierkunst is in twee jaar af te ronden. De studiebelasting is 40 uur per week. Tijdens de opleiding ga je twee dagen per week naar school en daarnaast minimaal twee dagen per week direct aan de slag in de praktijk (op je eigen werkplek, of door stage).

Werkplekleren

Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de beroepspraktijk. Je loopt veel stage (werkplekleren). Je werkt steeds binnen een thema door een combinatie van het uitvoeren van opdrachten in de praktijk en verdieping via theorie tijdens lessen. Je krijgt zowel op school als op de werkplek begeleiding.

Indeling

Het eerste jaar is vooral gericht op de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden. In het tweede jaar ga je de diepte in op het gebied van vormgeven, ontwerpen, marketing, communicatie en (financieel) management. Ook werk je dan aan je eindopdracht.

Lesdagen

Op maandag is er centraal les, voltijd- en deeltijdstudenten zitten bij elkaar en volgen lessen (‘flankerend onderwijs’). Met je medestudenten en docenten zoek je naar verdieping van wat je in de praktijk tegenkomt. In het eerste jaar kom je op woensdagen op school voor ondersteuning bij het uitwerken van de opdracht die je op je werk of stageadres uitvoert. Op de schooldagen is tijd ingepland voor individuele contactmomenten met begeleiders.