Bloemwerk Ad Bloemsierkunst deeltijd

Hoe is de studie opgebouwd?

De opleiding Ad Bloemsierkunst is in twee jaar af te ronden. De studiebelasting is 40 uur per week. Tijdens de opleiding ga je twee dagen per week naar school en daarnaast minimaal twee dagen per week direct aan de slag in de praktijk (op je eigen werkplek, of door stage).

Werkplekleren

Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de beroepspraktijk. Je loopt veel stage (werkplekleren). Je werkt steeds binnen een thema door een combinatie van het uitvoeren van opdrachten in de praktijk en verdieping via theorie tijdens lessen. Je krijgt zowel op school als op de werkplek begeleiding.

Indeling

In het eerste jaar werk je aan de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden. Je verdiept je in levende en dode materialen, je leert bloemwerk analyseren. Ook ontwikkel je een bredere kijk op gangbaar bloemwerk. In het tweede jaar draait het om verdieping op het gebied van vormgeven, ontwerpen, marketing, communicatie en (financieel) management. Je ontwikkelt je eigen identiteit in het vak.

Lesdagen

Tijdens de lesdagen in Wageningen is er centraal les (‘flankerend onderwijs’), voltijd- en deeltijdstudenten zitten bij elkaar. Met je medestudenten en docenten zoek je naar verdieping van wat je in de praktijk tegenkomt. In het eerste jaar kom je de andere lesdag op school voor ondersteuning bij het uitwerken van de opdracht die je op je werk of stageadres uitvoert. Op de schooldagen is tijd ingepland voor individuele contactmomenten met begeleiders.